Αναπτύσσοντας μια θετική νοοτροπία | Study Tours
Ηνωμένο Βασίλειο και κόστος διαβίωσης

5 Δημοφιλής πόλεις για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και κόστος διαβίωσης

Η προσαρμογή σε ένα λιτό τρόπο ζωής είναι ένα πρώτο μάθημα για πολλούς φοιτητές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολουθεί ένας οδηγός πανεπιστημίων για τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια δεν κατατάσσονται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά με βάση το κόστος ζωής.

  • 1