Όροι και Προύποθέσεις | Study Tours

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Η Ομόρρυθμος Εταιρεία Α.Ν. Μαντούβαλος & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ‘TRAVEL SCENE – THE STUDY TOURS® - MEKY’, με έδρα το Μαρούσι, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 5 και αριθμό ειδικού σήματος ΕΟΤ MH.T.E. 0259E60000483800, και μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ των πελατών του και των συνεργαζόμενων φορέων όπως: κολλέγια, πανεπιστήμια, οικοτροφεία, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρείες κλπ. με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών εκπαιδευτικών ταξιδιών. ***************************************************************************

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα έντυπα προγράμματα συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. ***************************************************************************

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ)

Με την αίτηση συμμετοχής/εγγραφής απαιτείται προκαταβολή μετρητοίς ή με χρεωστική και πιστωτική κάρτα μέσω του e-shop μας η οποία συμφωνείται με τον πελάτη και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο ή το Κολλέγιο κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και εξαρτάται από:

• Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

• Την πολιτική της αεροπορικής εταιρίας και του κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού αναφορικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει.

• Η εξόφληση πρέπει να γίνει 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση (εκτός και αν απαιτείται νωρίτερα από τον εκπαιδευτικό οργανισμό).

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εξόφληση στο προκαθορισμένο χρόνο γίνεται αυτόματη ακύρωση της θέσης χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στο γραφείο μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων. ***************************************************************************

ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στο εκάστοτε ισχύον έντυπο ή στο site του γραφείου μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπο μας με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν . Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό {πάνω από 10% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει.

***************************************************************************

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής παρακρατείται οποιαδήποτε προκαταβολή του προγράμματος (οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν επιστρέφουν την προκαταβολή εγγραφής και τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται αυτόματα, οπότε δεν επιδέχονται αλλαγή/ ακύρωση).

• Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των 45 ημερών* από την αναχώρηση παρακρατείται η συνολική αξία του προγράμματος.

• Το αποδεικτικό παροχής υπηρεσιών του συνολικού ποσού θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται στον συμμετέχοντα ή τον κηδεμόνα του μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος.

• Ως αποδεικτικό της προκαταβολής και της εξόφλησης του ποσού θα θεωρούνται τα αποδεικτικά που λαμβάνονται μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω πληρωμής με κάρτα από την εκάστοτε τράπεζα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ VISA

Αναφορικά με την έκδοση κάρτας VISA, αν αυτή απαιτείται και δεν έχει εκδοθεί έως 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση τότε υπάρχει κόστος ακύρωσης 200 €.

Η εξόφληση πρέπει να γίνει 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Στην περίπτωση που η VISA δεν έχει εκδοθεί τότε παρακρατείται η συνολική αξία του προγράμματος.

* Ορισμένοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν διαφορετική πολιτική ακυρωτικών, για τους οποίους θα ενημερωθείτε αναλυτικά.

• Η συμφωνηθείσα τιμή αφορά αποκλειστικά τις παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται στα προγράμματά μας χωρίς καμία επιβάρυνση, πλην ειδικών περιπτώσεων όπως: επιπλέον μαθήματα, επιπλέον εκδρομές και σπορ και επίσης ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.

• Τα αεροπορικά εισιτήρια ισχύουν για αναχωρήσεις από Αθήνα και μόνο για τις ημερομηνίες και τον προορισμό που έχουν εκδοθεί. Έχουν προβλεφθεί και αναχωρήσεις εκτός Αθηνών (σε αυτή τη περίπτωση επικοινωνήστε με το γραφείο μας).

• Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε Ευρώ. Στην τιμή των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνονται οι φόροι των αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. ***************************************************************************

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Κάθε ταξιδιώτης δικαιούται τη μεταφορά αποσκευών 20 ή 23 κιλών ανάλογα την αεροπορική και μιας χειραποσκευής μικρών διαστάσεων 50εκ. μήκος Χ 40εκ. ύψος Χ 20εκ. πλάτος και βάρος μέχρι 8 κιλά. Το γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση φθοράς ή και απώλειας αποσκευής. ***************************************************************************

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η εταιρεία Α.Ν. Μαντούβαλος & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του ταξιδίου, καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων . Π.Δ. 7/2018 ΄Περί οργανωμένων ταξιδιών΄. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούμε την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας. Παρακαλούμε διαβάστε τις καλύψεις αναλυτικά στο site μας: www.studytours.gr.

ΓΕΝΙΚΑ

Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας των συμμετεχόντων ή για οποιοδήποτε περαιτέρω λόγω δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η Α.Ν. Μαντούβαλος & ΣΙΑ Ο.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των ταξιδιωτών για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο. Το γραφείο και οι συνοδοί δεν φέρουν ευθύνη για: αλλαγές/καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων καθώς και για ατυχήματα, ασθένειες που μπορούν να προκληθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Επίσης για τυχόν απώλεια αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων. ***************************************************************************

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση προς την εταιρεία Α.Ν. Μαντούβαλος & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να γίνει με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις (VISA/ΜASTERCARD – πιστωτική κάρτα) ως ακολούθως:

• Προκαταβολή και εξόφληση μέσω τραπεζικού εμβάσματος

• Προκαταβολή μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω κάρτας

• Εξόφληση ολόκληρου του ποσού ή του υπολοίπου μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω κάρτας με τη δυνατότητα 3 άτοκων δόσεων.

Βάσει του ισχύοντος νόμου, το γραφείο έχει συμπεριλάβει Φ.Π.Α. 24% στις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου. ***************************************************************************

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΠΑΡΟΧΟΙ

Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις όλων των συνεργατών/παρόχων του γραφείου μας (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Αεροπορικές Εταιρείες, Οικοτροφεία, Εταιρεία μεταφορικής κλπ.) που βρίσκονται στις ιστοσελίδες της κάθε εταιρείας: Ζητείστε μας την διεύθυνσή τους. Η αποστολή της αίτησης συμμετοχής/εγγραφής συνοδεύεται από προκαταβολή και σημαίνει αποδοχή των όρων συμμετοχής του γραφείου καθώς και πλήρη ενημέρωση και αποδοχή του νομικού πλαισίου του Π.Δ. 7/2018 ‘Περί Οργανωμένων Ταξιδιών’.

Aegean Airlines

Angela Shanley Associates

Anglo Educational

Ardmore

Bayswater College

British Airways

Bucksmore Education Ltd.

EC English

Greenwich International Education Ltd.

International House 

Oxford Royale Academy

Oxford Summer Courses

Plus-Education

Sky Express

Stafford House Study Holidays

St. Andrews College-Language Schools

Target English International ***************************************************************************

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

• Τα κολλέγια/πανεπιστήμια δέχονται σπουδαστές που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι ψυχικά υγιείς. Διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την φοίτηση σπουδαστών λόγω κακής συμπεριφοράς ή ελλιπούς παρακολούθησης.

• Σε περίπτωση αποχώρησης σπουδαστή πριν την λήξη του προκαθορισμένου προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια-μη προσαρμογή κλπ) δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. ***************************************************************************

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7

Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως ισχύει,

2. τις διατάξεις του ν. 2155/1993 (Α΄ 104) με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), όπως ισχύει,

3. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Α΄ 98),

4. το γεγονός ότι με το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 5. την υπ’ αριθμ. Δ244/2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο - σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2302/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (EE L 326/11.12.2015), η οποία τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (EE L 364/9.12.2004) και την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 304/22.11.2011) και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (EE L 158/23.6.1990). Σκοπός του παρόντος είναι να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στα πακέτα που προσφέρονται προς πώληση ή πωλούνται από εμπόρους σε ταξιδιώτες και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που παρέχονται από εμπόρους για ταξιδιώτες.

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στα πακέτα και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που καλύπτουν περίοδο μικρότερη των 24 ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση, β) στα πακέτα που προσφέρονται και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που πραγματοποιούνται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση και μόνο σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών, γ) στα πακέτα και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει γενικής συμφωνίας για το διακανονισμό επαγγελματικού ταξιδιού μεταξύ εμπόρου και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο ενεργεί για σκοπούς που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος για τους Συνδεδεμένους Ταξιδιωτικούς Διακανονισμούς, για την άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος π.δ. οι επιχειρήσεις περιβάλλονται τον τύπο του τουριστικού γραφείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν το γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, όπως τους κανόνες περί του κύρους, της κατάρτισης και των έννομων συνεπειών μιας σύμβασης στον βαθμό που το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν ρυθμίζει τις γενικές έννοιες του δικαίου των συμβάσεων.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ως «ταξιδιωτική υπηρεσία» νοείται: α) η μεταφορά επιβατών, β) η παροχή καταλύματος που δεν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μεταφοράς επιβατών και δεν παρέχεται για σκοπούς κατοικίας, γ) η ενοικίαση αυτοκινήτων, άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 29949/1841/28.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 2112) (Οδηγία 2007/46/ΕΚ, EE L 263/9.10.2007) ή μοτοσικλετών που απαιτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Α της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) (Οδηγία 2006/126/ΕΚ, EE L 403/30.12.2006), δ) τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι αναπόσπαστο τμήμα της ταξιδιωτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των περιπτώσεων α’, β’ ή γ’ της παραγράφου αυτής.

2. Ως «πακέτο» νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών, εάν: α) οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν συνδυαστεί από έναν έμπορο, ακόμη και κατόπιν αιτήματος ή σύμφωνα με την επιλογή του ταξιδιώτη, πριν από τη σύναψη ενιαίας σύμβασης που περιλαμβάνει όλες τις εν λόγω υπηρεσίες, ή β) ανεξάρτητα από το αν συνάπτονται χωριστές συμβάσεις με παρόχους επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες αυτές: αα) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο πώλησης και έχουν επιλεγεί πριν ο ταξιδιώτης συμφωνήσει να πληρώσει, ή ββ) προσφέρονται, πωλούνται ή χρεώνονται σε τιμή όπου συνυπολογίζονται όλες οι εν λόγω υπηρεσίες ή σε μία συνολική τιμή, ή γγ) διαφημίζονται ή πωλούνται με τον όρο «πακέτο» ή με παρεμφερή όρο, ή δδ) συνδυάζονται μετά τη σύναψη σύμβασης με την οποία ένας έμπορος προσφέρει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη να επιλέξει μεταξύ διαφόρων τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή εε) αγοράζονται από χωριστούς εμπόρους μέσω συνδεδεμένων διαδικτυακών διαδικασιών κράτησης όπου το όνομα, τα στοιχεία πληρωμών και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται από τον έμπορο, με τον οποίο συνάπτεται η πρώτη σύμβαση, σε άλλον έμπορο ή εμπόρους και η σύμβαση με τον τελευταίο έμπορο ή εμπόρους συνάπτεται το αργότερο 24 ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

3. Ο συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών όπου μόνο ένα είδος ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις περιπτώσεις α’, β’ ή γ’ της παραγράφου 1, συνδυάζεται με μία ή περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 δεν αποτελεί πακέτο, εφόσον οι τελευταίες αυτές υπηρεσίες: α) δεν αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25% της αξίας του συνδυασμού και δεν διαφημίζονται ούτε με άλλον τρόπο αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του συνδυασμού, ή β) επιλέγονται και αγοράζονται μόνον αφού έχει αρχίσει η εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας κατά την έννοια των περιπτώσεων α’, β’ ή γ’ της παραγράφου 1.

4. Ως «σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού» νοείται η σύμβαση για το σύνολο του πακέτου ή, εάν το πακέτο παρέχεται βάσει χωριστών συμβάσεων, όλες οι συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στο πακέτο.

5. Ως «έναρξη του πακέτου» νοείται η αρχή εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο.

6. Ως «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» νοείται η αγορά τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές, που δεν αποτελούν πακέτο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με τους παρόχους των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αν ο έμπορος διευκολύνει: α) στο πλαίσιο μίας και μόνον επίσκεψης ή επαφής με το σημείο πώλησής του, τη χωριστή επιλογή και χωριστή πληρωμή κάθε ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τους ταξιδιώτες, ή β) με στοχευμένο τρόπο, την προμήθεια τουλάχιστον μίας πρόσθετης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από άλλον έμπορο, όταν η σύμβαση με τον έμπορο αυτόν συνάπτεται το αργότερο 24 ώρες μετά την επιβεβαίωση κράτησης της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Όταν αγοράζονται μόνο ένα είδος ταξιδιωτικής υπηρεσίας των περιπτώσεων α’, β’ ή γ’, και μία ή περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1, δεν αποτελούν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό, εφόσον οι τελευταίες υπηρεσίες δεν αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25% της συνολικής αξίας των υπηρεσιών και δεν διαφημίζονται ούτε με άλλον τρόπο αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή των διακοπών.

7. Ως «ταξιδιώτης» νοείται κάθε πρόσωπο, που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ή έχει δικαίωμα να ταξιδέψει βάσει μίας τέτοιας σύμβασης.

8. Ως «έμπορος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή το δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του σε σχέση με συμβάσεις καλυπτόμενες από το παρόν, ανεξαρτήτως αν ενεργεί υπό την ιδιότητα του διοργανωτή, πωλητή, εμπόρου που διευκολύνει τον συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ή του παρόχου ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

9. Ως «διοργανωτής» νοείται ο έμπορος που συνδυάζει και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου εμπόρου είτε από κοινού με άλλον έμπορο ή ο έμπορος ο οποίος διαβιβάζει τα στοιχεία του ταξιδιώτη σε άλλον έμπορο σύμφωνα με το ως άνω στοιχείο εε’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2.

10. Ως «πωλητής» νοείται ο έμπορος, εκτός από το διοργανωτή, ο οποίος πωλεί ή προσφέρει προς πώληση πακέτα που συνδυάζονται από διοργανωτή.

11. Ως «εγκατάσταση» νοείται η εγκατάσταση κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) (2006/123/ΕΚ, EE L 376/27.12.2006).

12. Ως «σταθερό μέσο» νοείται κάθε μέσο που επιτρέπει στον ταξιδιώτη ή στον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίες, που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και που επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

13. Ως «αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις» νοούνται καταστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχο του μέρους που επικαλείται τέτοια κατάσταση και οι συνέπειες της οποίας δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα προσήκοντα μέτρα.

14. Ως «έλλειψη συμμόρφωσης» νοείται η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε πακέτο.

15. Ως «ανήλικοι» νοούνται τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

16. Ως «σημείο πώλησης» νοείται οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης, είτε κινητό είτε ακίνητο, ή δικτυακός τόπος λιανικής πώλησης ή παρόμοιο διαδικτυακό μέσο πώλησης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων, όπου οι δικτυακοί τόποι λιανικής πώλησης ή τα διαδικτυακά μέσα πώλησης παρουσιάζονται στους ταξιδιώτες ως ένα μόνο μέσο, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής υπηρεσίας.

17. Ως «επαναπατρισμός» νοείται η επιστροφή των ταξιδιωτών στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλον τόπο που συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

18. Ως «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» νοείται η σύμβαση μεταξύ αφ’ ενός της ασφαλιστικής επιχείρησης και αφ’ ετέρου του παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, δυνάμει της οποίας η ασφαλιστική επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον αντισυμβαλλόμενό της ή σε τρίτο (ταξιδιώτη) παροχή σε χρήμα ή παροχή σε είδος ή παροχή υπηρεσίας, όταν επέλθει το περιστατικό, από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Άρθρο 4

Πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης

1. Πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο διοργανωτής και ο πωλητής, όταν το πακέτο πωλείται μέσω πωλητή, παρέχουν στον ταξιδιώτη τις σχετικές τυποποιημένες πληροφορίες μέσω του σχετικού υποδείγματος του παραρτήματος I μέρος Α ή Β και, εφόσον αφορούν το πακέτο, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών: αα) τον ταξιδιωτικό προορισμό ή προορισμούς, το δρομολόγιο και τα χρονικά διαστήματα παραμονής, με ημερομηνίες, καθώς και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που περιλαμβάνουν, εφόσον περιλαμβάνεται παροχή καταλύματος, ββ) τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των μέσων μεταφοράς, τους τόπους, τις ημερομηνίες και τις ώρες αναχώρησης και επιστροφής, τη διάρκεια και τις ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις. Αν δεν έχει οριστεί ακόμη η ακριβής ώρα, ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής ενημερώνουν τον ταξιδιώτη σχετικά με την κατά προσέγγιση ώρα αναχώρησης και επιστροφής, γγ) τον τόπο, τα κύρια χαρακτηριστικά και, κατά περίπτωση, την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού, δδ) τα παρεχόμενα γεύματα, εε) τις επισκέψεις, την εκδρομή ή εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα συνολική τιμή του πακέτου, στστ) εάν οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία θα παρέχεται στον ταξιδιώτη στο πλαίσιο ομάδας (όταν αυτό δεν είναι εμφανές από τις περιστάσεις), και σε τέτοια περίπτωση, όπου είναι δυνατόν, το κατά προσέγγιση μέγεθος της ομάδας. ζζ) εάν η ωφέλεια των ταξιδιωτών από άλλες τουριστικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αποτελεσματική προφορική επικοινωνία, τη γλώσσα στην οποία θα εκτελεστούν οι εν λόγω υπηρεσίες, και ηη) εάν το ταξίδι ή οι διακοπές είναι γενικώς κατάλληλα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και, κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα του ταξιδιού ή των διακοπών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ταξιδιώτη. β) Την εμπορική επωνυμία και τη γεωγραφική διεύθυνση του διοργανωτή και, ανάλογα με την περίπτωση, του πωλητή, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς τηλεφώνου και, κατά περίπτωση, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γ) τη συνολική τιμή του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, κατά περίπτωση, όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις και άλλα κόστη ή, σε περίπτωση που τα κόστη αυτά δεν είναι ευλόγως δυνατό να υπολογιστούν πριν από τη σύναψη της σύμβασης, το κατά προσέγγιση πρόσθετο κόστος το οποίο ο ταξιδιώτης ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναλάβει επιπλέον, δ) τους τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού ή ποσοστού της τιμής που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή και του χρονοδιαγράμματος για την πληρωμή του υπολοίπου, ή τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον ταξιδιώτη, ε) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που απαιτείται για την πραγματοποίηση του πακέτου, καθώς και την προθεσμία που αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 πριν από την έναρξη του πακέτου για την πιθανή καταγγελία της σύμβασης, εάν ο αριθμός αυτός δεν έχει επιτευχθεί, στ) γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κατά προσέγγιση χρονικών διαστημάτων για την απόκτηση θεωρήσεων και των πληροφοριών σχετικά με τις υγειονομικές διατυπώσεις της χώρας προορισμού, ζ) ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα του ταξιδιώτη να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου έναντι ενδεδειγμένης χρέωσης καταγγελίας ή, κατά περίπτωση, της τυποποιημένης χρέωσης καταγγελίας που ζητείται από τον διοργανωτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11, η) πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική ή υποχρεωτική ασφάλιση που καλύπτει το κόστος σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον ταξιδιώτη ή το κόστος της βοήθειας, περιλαμβανομένου του επαναπατρισμού του, σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή θανάτου. Για τις συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού που συνάπτονται τηλεφωνικά, ο διοργανωτής, και, κατά περίπτωση, ο πωλητής παρέχει στον ταξιδιώτη τις τυποποιημένες πληροφορίες του παραρτήματος I μέρος Β και την ενημέρωση που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις.

2. Αναφορικά με τα πακέτα όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, ο διοργανωτής και ο έμπορος προς τους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα εξασφαλίζουν την παροχή, πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, των πληροφοριών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως η’ της ως άνω παραγράφου 1 στο μέτρο που αφορούν τις αντίστοιχες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που αυτοί προσφέρουν. Ο διοργανωτής παρέχει επίσης, ταυτόχρονα, τις τυποποιημένες πληροφορίες μέσω του υποδείγματος που καθορίζεται στο παράρτημα I μέρος Γ.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 παρέχονται με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Όταν οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γραπτώς, πρέπει να είναι ευανάγνωστες.

Άρθρο 5 Δεσμευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης και σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού 1. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ταξιδιώτη σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’ και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και δεν τροποποιούνται, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνήσουν διαφορετικά. Ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής κοινοποιούν κάθε αλλαγή των προσυμβατικών πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης στον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. 2. Αν ο διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο πωλητής δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για πληροφόρηση σχετικά με πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλα κόστη όπως αναφέρονται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ο ταξιδιώτης δεν καταβάλλει τις εν λόγω χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλα κόστη.

Άρθρο 6 Περιεχόμενο της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και έγγραφα που πρέπει να παρέχονται πριν από την έναρξη του πακέτου

1. Οι συμβάσεις οργανωμένων ταξιδιών συντάσσονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και, εάν έχουν συνταχθεί εγγράφως, πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Κατά τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού ή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, μετά από αυτήν ο διοργανωτής ή ο πωλητής παρέχουν στον ταξιδιώτη αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε σταθερό μέσο. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να λάβει αντίγραφο σε έντυπη μορφή, αν η σύμβαση ταξιδιωτικού πακέτου έχει συναφθεί με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μερών. Όσον αφορά στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) (Οδηγία 2011/83/ ΕΕ, EE L 304/22.11.2011), παρέχεται αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιώτη σε χαρτί ή, εάν συμφωνεί ο ταξιδιώτης, σε άλλο σταθερό μέσο.

2. Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή η επιβεβαίωση της σύμβασης περιγράφει το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, καθώς και τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τις ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη που αποδέχτηκε ο διοργανωτής, β) ενημέρωση για το ότι ο διοργανωτής: αα) είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12, και ββ) υποχρεούται να παρέχει βοήθεια, αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει πρόβλημα σύμφωνα με το άρθρο 15, γ) το όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας της, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής της διεύθυνσης και, όπου απαιτείται, το όνομα της ορισμένης από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προς τον σκοπό αυτόν αρμόδιας αρχής και των στοιχείων επικοινωνίας της. δ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, κατά περίπτωση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή, ενός σημείου επαφής ή μίας άλλης υπηρεσίας που επιτρέπει στον ταξιδιώτη να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή γρήγορα και αποτελεσματικά, να ζητήσει βοήθεια σε περίπτωση δυσκολίας του ταξιδιώτη ή να διαμαρτυρηθεί για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται κατά την εκτέλεση του πακέτου, ε) ενημέρωση για το ότι ο ταξιδιώτης οφείλει να κοινοποιεί οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12, στ) όταν ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι από γονέα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συμμετέχουν σε ταξιδιωτικό πακέτο βάσει σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού που περιλαμβάνει παροχή καταλύματος, πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον ανήλικο στον τόπο παραμονής του ανηλίκου, ζ) πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες εσωτερικές διαδικασίες διερεύνησης καταγγελιών και τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών («ΕΕΔ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 70330 οικ./2015 (Β΄ 1421) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Οδηγία 2013/11/ΕΕ, EE L 165/18.6.2013), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (EE) αριθμ. 524/2013 (EE L 165/18.6.2013), η) πληροφορίες για το δικαίωμα του ταξιδιώτη να εκχωρήσει τη σύμβαση σε άλλον ταξιδιώτη σύμφωνα με το άρθρο 8.

3. Αναφορικά με τα πακέτα, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, ο έμπορος στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα ενημερώνει το διοργανωτή για τη σύναψη της σύμβασης, η οποία καταλήγει στη δημιουργία ενός πακέτου. Ο έμπορος παρέχει στο διοργανωτή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ως διοργανωτή. Μόλις ο διοργανωτής πληροφορηθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένα πακέτο, διαβιβάζει στον ταξιδιώτη τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως η’ της παραγράφου 2 σε σταθερό μέσο.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 παρέχονται με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. 5. Σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δίνει στον ταξιδιώτη τις απαιτούμενες αποδείξεις, κουπόνια και εισιτήρια, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και, κατά περίπτωση, σχετικά με το χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων, καθώς και τις προγραμματισμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων, των ανταποκρίσεων και της άφιξης. Άρθρο 7 Βάρος της απόδειξης Ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης του ταξιδιώτη που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έμπορος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Άρθρο 8

Εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον ταξιδιώτη

1. Ο ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει έγκαιρα τον διοργανωτή σε σταθερό μέσο και το αργότερο επτά ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο, το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση.

2. Ο εκχωρητής της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και ο εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση. Ο διοργανωτής ενημερώνει τον εκχωρητή σχετικά με το πραγματικό κόστος της εκχώρησης. Οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες και να μην υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος που βαρύνει τον διοργανωτή λόγω της εκχώρησης της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

3. Ο διοργανωτής προσκομίζει στον εκχωρητή αποδεικτικά στοιχεία για τα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

Άρθρο 9

Αλλαγή των τιμών

1. Μετά τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, οι τιμές μπορούν να αυξηθούν μόνο εάν η σύμβαση ρητά προβλέπει αυτή τη δυνατότητα και ορίζει ότι ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής σύμφωνα με την παράγραφο 4. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι αναθεωρήσεις των τιμών. Αυξήσεις των τιμών είναι δυνατές αποκλειστικά και μόνο ως άμεση συνέπεια αλλαγών σχετικά με τα εξής: α) την τιμή της μεταφοράς επιβατών που προκύπτει από το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, β) το επίπεδο των φόρων ή τελών στις περιλαμβανόμενες στη σύμβαση ταξιδιωτικές υπηρεσίες που επιβάλλονται από τρίτους, οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην εκτέλεση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών φόρων, των φόρων αεροδρομίου, των τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, ή γ) τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν το πακέτο.

2. Εάν η αύξηση της τιμής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει το 8% της συνολικής τιμής του πακέτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 10.

3. Ανεξαρτήτως του εύρους της, η αύξηση της τιμής είναι δυνατή μόνον εφόσον ο διοργανωτής κοινοποιήσει την αύξηση αυτή, υπολογισμένη αναλυτικά, με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο στον ταξιδιώτη σε σταθερό μέσο μαζί με την αιτιολόγηση για την αύξηση αυτή, το αργότερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου.

4. Αν η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης της τιμής, ο ταξιδιώτης δικαιούται μείωση της τιμής αντίστοιχη προς οποιαδήποτε μείωση του κόστους που αναφέρεται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, η οποία προκύπτει μετά τη σύναψη της σύμβασης πριν την έναρξη του πακέτου.

5. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τις πραγματικές διοικητικές δαπάνες από το ποσό επιστροφής που οφείλει στον ταξιδιώτη. Κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, ο διοργανωτής υποχρεούται να προσκομίσει αποδείξεις για αυτές τις διοικητικές δαπάνες.

Άρθρο 10

Τροποποίηση άλλων όρων της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού

1. Πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής δεν μπορεί να μεταβάλει μονομερώς συμβατικούς όρους οργανωμένου ταξιδιού, εκτός της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 9 , εκτός εάν: α) ο διοργανωτής έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα αυτό στη σύμβαση, β) η μεταβολή είναι ασήμαντη, και γ) ο διοργανωτής ενημερώνει τον ταξιδιώτη για τη μεταβολή με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο.

2. Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις ειδικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ή προτείνει να αυξήσει την τιμή του πακέτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 8% σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9, ο ταξιδιώτης δύναται εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσει ο διοργανωτής: α) να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποίηση, ή β) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο εφόσον αυτό προσφέρεται από τον διοργανωτή, ει δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας.

3. Ο διοργανωτής ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον ταξιδιώτη με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο και σε σταθερό μέσο, σχετικά με τα εξής: α) τις προτεινόμενες αλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και, κατά περίπτωση, τις επιπτώσεις τους στην τιμή του πακέτου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, β) μια εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας ο ταξιδιώτης οφείλει να ενημερώσει τον διοργανωτή για την απόφασή του σύμφωνα με την παράγραφο 2, γ) τις συνέπειες εάν ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας της περίπτωσης β’, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και δ) κατά περίπτωση, το αντ’ αυτού προσφερόμενο πακέτο και την τιμή του.

4. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 ή στο άλλο πακέτο που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 έχουν ως αποτέλεσμα πακέτο χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο ταξιδιώτης δικαιούται κατάλληλη μείωση της τιμής. 5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με την περίπτωση β’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 και αν ο ταξιδιώτης δεν δεχθεί άλλο πακέτο, ο διοργανωτής υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 13.

Άρθρο 11

Καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από την έναρξη του πακέτου

1. Ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού δυνάμει της παραγράφου αυτής, μπορεί να του ζητηθεί η καταβολή εύλογης και δικαιολογημένης χρέωσης καταγγελίας στον διοργανωτή. Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση καταγγελίας της σύμβασης με βάση τον χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης πριν από την έναρξη του πακέτου, την αναμενόμενη εξοικονόμηση κόστους και τα αναμενόμενα έσοδα από την αξιοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών από άλλον ταξιδιώτη. Εάν δεν προβλέπεται τυποποιημένη χρέωση καταγγελίας, το ποσό της χρέωσης καταγγελίας αντιστοιχεί στην τιμή του πακέτου μείον την εξοικονόμηση κόστους και τα έσοδα από την εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Κατόπιν αιτήματος του ταξιδιώτη, ο διοργανωτής αιτιολογεί το ποσό που χρεώνει για την καταγγελία της σύμβασης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη του πακέτου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, ο ταξιδιώτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.

3. Ο διοργανωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και να επιστρέψει στον ταξιδιώτη το σύνολο των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη αποζημίωση, εάν: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται στη σύμβαση και ο διοργανωτής κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της σύμβασης, εντός της προθεσμίας που τάσσεται στη σύμβαση, αλλά όχι αργότερα από: αα) 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι ημέρες, ββ) επτά ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών, γγ) 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες, ή β) O διοργανωτής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων και να κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της σύμβασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου.

4. Ο διοργανωτής πραγματοποιεί τις επιστροφές που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ή σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 1, επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη για το πακέτο μείον την κατάλληλη χρέωση καταγγελίας. Οι επιστροφές των εν λόγω ποσών στον ταξιδιώτη πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

5. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Άρθρο 12 Ευθύνη για την εκτέλεση του πακέτου

1. Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται να εκτελεστούν από τον διοργανωτή ή από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που το πακέτο πωλείται μέσω πωλητή, οι διατάξεις του άρθρου 6 του κεφαλαίου Β, του κεφαλαίου Γ, του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου Ε που ισχύουν για τον διοργανωτή, ισχύουν και για τον πωλητή με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας (Αστικός Κώδικας).

2. Ο ταξιδιώτης ενημερώνει τον διοργανωτή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις, σχετικά με οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού.

3. Εάν κάποια από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής υποχρεούται να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός εάν αυτό: α) είναι αδύνατον, ή β) συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θίγονται. Εάν ο διοργανωτής, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 13.

4. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, αν ο διοργανωτής δεν αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσει ο ταξιδιώτης, ο ταξιδιώτης δύναται να το πράξει ο ίδιος και να απαιτήσει αποζημίωση για τις αναγκαίες δαπάνες. Δεν είναι αναγκαίο να ορίσει ο ταξιδιώτης προθεσμία εάν ο διοργανωτής αρνηθεί να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης ή εάν απαιτείται άμεση αποκατάσταση.

5. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής προσφέρει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονισμούς, όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από τους οριζόμενους στη σύμβαση, για τη συνέχιση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης δεν πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί. Όταν οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί διακανονισμοί καταλήγουν σε πακέτο που είναι κατώτερης ποιότητας από το οριζόμενο στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, τότε ο διοργανωτής προσφέρει στον ταξιδιώτη κατάλληλη μείωση της τιμής. Ο ταξιδιώτης δύναται να απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς, μόνο αν δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή αν η προτεινόμενη μείωση της τιμής είναι ανεπαρκής.

6. Όταν η έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει ουσιωδώς την εκτέλεση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν την αποκαταστήσει εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο ταξιδιώτης, ο τελευταίος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς χρέωση καταγγελίας και, κατά περίπτωση, να απαιτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 13, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση. Σε περίπτωση αδυναμίας εναλλακτικών διακανονισμών ή εάν ο ταξιδιώτης απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5, ο ταξιδιώτης δικαιούται, κατά περίπτωση, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 13, χωρίς την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Εάν το πακέτο περιλαμβάνει μεταφορά επιβατών, ο διοργανωτής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, μεριμνά επίσης για τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη με ανάλογο μεταφορικό μέσο χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ταξιδιώτη.

7. Αν είναι αδύνατον να διασφαλιστεί η επιστροφή του ταξιδιώτη όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων ο διοργανωτής επιβαρύνεται με το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος, όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη. Εφόσον στη νομοθεσία της Ένωσης περί των δικαιωμάτων των επιβατών, η οποία ισχύει για το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς για την επιστροφή του ταξιδιώτη, προβλέπεται μεγαλύτερος αριθμός διανυκτερεύσεων, αυτός και εφαρμόζεται.

8. Ο περιορισμός του κόστους που αναφέρεται στην παράγραφο 7 δεν εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως ορίζεται στην περίπτωση α’ του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2006 (EE L 204/26.7.2006), και κάθε πρόσωπο που τα συνοδεύει, τις εγκύους και τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς και για τα άτομα που έχουν ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εφόσον ο διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Ο διοργανωτής δεν δύναται να επικαλεσθεί αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις για να περιορίσει την ευθύνη σύμφωνα με την παράγραφο 7, αν ο σχετικός πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών δεν δύναται να βασιστεί σε αυτές τις περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

Άρθρο 13

Μείωση της τιμής και αποζημίωση

1. Ο ταξιδιώτης δικαιούται μείωση της τιμής για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έλλειψης συμμόρφωσης, εκτός εάν ο διοργανωτής αποδείξει την ευθύνη του ταξιδιώτη για την έλλειψη συμμόρφωσης.

2. Ο ταξιδιώτης δικαιούται αποζημίωση από τον διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται λόγω τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης. Η αποζημίωση καταβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

3. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης, εάν ο διοργανωτής αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης: α) καταλογίζεται στον ταξιδιώτη, β) καταλογίζεται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και έχει απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή γ) οφείλεται σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

4. Στον βαθμό που διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν την έκταση της αποζημίωσης ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται αποζημίωση από πάροχο που εκτελεί ταξιδιωτική υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε πακέτο, οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον διοργανωτή. Στον βαθμό που διεθνείς συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν την αποζημίωση που καταβάλλεται από πάροχο υπηρεσιών, η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί από τον διοργανωτή περιορίζεται αναλόγως. Σε άλλες περιπτώσεις, η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μπορεί να περιορίζει την αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για σωματική βλάβη ή ζημία που προκαλείται εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και δεν ανέρχεται σε λιγότερο από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής του πακέτου.

5. Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης της τιμής βάσει του παρόντος δεν θίγει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών βάσει των Κανονισμών: (ΕΚ) αριθμ. 261/2004 (EE L 46/17.2.2004), (ΕΚ) αριθμ. 1371/2007 (EE L 315/3.12.2007), (ΕΚ) αριθμ. 392/2009 (EE L 131/28.5.2009), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1177/2010 (EE L 334/17.12.2010) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2011 (EE L 55/28.2.2011), καθώς και βάσει διεθνών συμβάσεων. Οι ταξιδιώτες δικαιούνται να προβάλουν αξιώσεις βάσει του παρόντος και βάσει των εν λόγω Κανονισμών και διεθνών συμβάσεων. Η αποζημίωση ή η μείωση της τιμής που προβλέπει το παρόν και η αποζημίωση ή η μείωση της τιμής που προβλέπουν οι εν λόγω Κανονισμοί και διεθνείς συμβάσεις συμψηφίζονται προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρ το δέον αποζημίωση. 6. Οι αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία επιστροφής.

Άρθρο 14

Δυνατότητα επικοινωνίας με τον διοργανωτή μέσω του πωλητή

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί κατευθείαν με τον πωλητή μέσω του οποίου αγόρασε το πακέτο, υποβάλλοντας μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες σχετικά με την εκτέλεση του πακέτου. Ο πωλητής διαβιβάζει αυτά τα μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες στον διοργανωτή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η ημερομηνία παραλαβής των μηνυμάτων, αιτημάτων ή καταγγελιών από τον πωλητή, αποτελεί τη βάση υπολογισμού για τη συμμόρφωση με τις προθεσμίες ή τις περιόδους παραγραφής και για τον διοργανωτή.

Άρθρο 15

Υποχρέωση παροχής βοήθειας

Στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 12, ο διοργανωτής παρέχει κατάλληλη συνδρομή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ιδίως δε με τους εξής τρόπους: α) με την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις υπηρεσίες υγείας, τις τοπικές αρχές και την προξενική συνδρομή και β) με την παροχή συνδρομής στον ταξιδιώτη για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και την εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών. Ο διοργανωτής δύναται να επιβάλει εύλογη χρέωση για τέτοιου είδους συνδρομή σε περίπτωση που το πρόβλημα προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια του ταξιδιώτη. Η χρέωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το πραγματικό κόστος που επωμίστηκε ο διοργανωτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 16

Αποτελεσματικότητα και πεδίο εφαρμογής της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας

1. Οι διοργανωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα εξασφαλίζουν μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου την επιστροφή του συνόλου των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους ταξιδιώτες ή για λογαριασμό τους, στον βαθμό που οι σχετικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται λόγω αφερεγγυότητας των διοργανωτών. Εφόσον η μεταφορά επιβατών περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, οι διοργανωτές παρέχουν επίσης εγγυήσεις για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών με την ενεργοποίηση των σχετικών ρητρών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Μπορεί να προσφέρεται η δυνατότητα συνέχισης του πακέτου. Οι διοργανωτές οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και πωλούν ή προσφέρουν προς πώληση πακέτα στην Ελλάδα ή οι οποίοι κατευθύνουν με οποιοδήποτε μέσο τέτοιες δραστηριότητες προς την Ελλάδα υποχρεούνται να συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

2. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 1 καλύπτουν τα ποσά των πληρωμών που καταβλήθηκαν από τους ταξιδιώτες ή για λογαριασμό τους για την αγορά ενός πακέτου, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα μεταξύ της είσπραξης των προκαταβολών και των τελικών πληρωμών και της ολοκλήρωσης του πακέτου καθώς και το εκτιμώμενο κόστος του επαναπατρισμού σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή.

3. Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή καλύπτει τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του πακέτου, καθώς και ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

4. Όταν η αφερεγγυότητα του διοργανωτή επηρεάζει την εκτέλεση του πακέτου, η εγγύηση ενεργοποιείται χωρίς επιβάρυνση, ώστε να διασφαλίζεται ο επαναπατρισμός και, εφόσον είναι αναγκαίο, η κάλυψη της διαμονής πριν από τον επαναπατρισμό.

5. Για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν, οι επιστροφές των καταβληθέντων ποσών πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά από αίτημα του ταξιδιώτη.

6. Οι διοργανωτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γνωστοποιούν τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου καταχωρίζονται στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Άρθρο 17

Αμοιβαία αναγνώριση της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας και διοικητική συνεργασία

1. Κάθε προστασία κατά της αφερεγγυότητας, την οποία παρέχει ένας διοργανωτής βάσει των σχετικών μέτρων του κράτους μέλους εγκατάστασής του, αναγνωρίζεται ότι πληροί τις απαιτήσεις των μέτρων του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Κεντρικό σημείο επαφής για τη διευκόλυνση της διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία των διοργανωτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ορίζεται το Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) και Διαχείρισης Παραπόνων της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων που, κατά τον οργανισμό του Υπουργείου Τουρισμού, είναι αρμόδιο για το χειρισμό και την αντιμετώπιση των υποθέσεων που αφορούν παράπονα προς αυτό. Τα στοιχεία επικοινωνίας του κεντρικού σημείου επαφής κοινοποιούνται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Το ως άνω κεντρικό σημείο επαφής κοινοποιεί προς τα αντίστοιχα κεντρικά σημεία επαφής των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του εθνικού συστήματος προστασίας κατά της αφερεγγυότητας, καθώς και την ταυτότητα της ασφαλιστικής εταιρείας που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας για συγκεκριμένους διοργανωτές εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Το εν λόγω σημείο επαφής παρέχει αμοιβαία πρόσβαση σε κάθε διαθέσιμο κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι διοργανωτές που πληρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία κατά της αφερεγγυότητας. Κάθε τέτοιος κατάλογος είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου.

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή, ζητούνται διευκρινίσεις από το κράτος μέλος εγκατάστασής του. Τα αιτήματα των κρατών μελών απαντώνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος και πολύπλοκου χαρακτήρα της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη απάντηση δίδεται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 18

Απαιτήσεις σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας και την παροχή πληροφοριών για τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

1. Οι έμποροι που διευκολύνουν συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς παρέχουν εγγύηση μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την επιστροφή όλων των ποσών που λαμβάνουν από τους ταξιδιώτες, εφόσον η ταξιδιωτική υπηρεσία που αποτελεί τμήμα συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού δεν εκτελείται λόγω αφερεγγυότητάς τους. Αν οι συγκεκριμένοι έμποροι είναι εκείνοι που ευθύνονται για τη μεταφορά των επιβατών, η εγγύηση καλύπτει επίσης τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη. Το άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 16 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 17 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Πριν δεσμευθεί ο ταξιδιώτης από οποιαδήποτε σύμβαση που οδηγεί σε συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ή οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά, ο έμπορος που διευκολύνει την παροχή συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, μεταξύ άλλων και όταν ο έμπορος δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος αλλά κατευθύνει με οποιοδήποτε μέσο τέτοιες δραστηριότητες προς κράτος μέλος, αναφέρει κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο ότι ο ταξιδιώτης: α) δεν θα απολαμβάνει κανενός από τα δικαιώματα που παρέχονται αποκλειστικά σε πακέτα που προβλέπει το παρόν προεδρικό διάταγμα και ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσήκουσα συμβατική εκτέλεση της δικής του υπηρεσίας, και β) θα απολαμβάνει της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας σύμφωνα με την παράγραφο 1. Προκειμένου να συμμορφωθεί με την παρούσα παράγραφο, ο έμπορος που διευκολύνει συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό παρέχει στον ταξιδιώτη στοιχεία μέσω του τυποποιημένου υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα II ή, στην περίπτωση που το συγκεκριμένο είδος συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού δεν καλύπτεται από κανένα υπόδειγμα που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

3. Σε περίπτωση που ο έμπορος που διευκολύνει την παροχή συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών δεν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 11, καθώς και στο κεφάλαιο Δ’, σε σχέση με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό.

4. Εάν ένας συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός είναι αποτέλεσμα της σύναψης σύμβασης μεταξύ ταξιδιώτη και εμπόρου που δεν διευκολύνει την παροχή του συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού, ο εν λόγω έμπορος ενημερώνει τον έμπορο που διευκολύνει τον συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Ειδικές υποχρεώσεις του πωλητή σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι εγκατεστημένος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12, εφόσον ο διοργανωτής είναι εγκατεστημένος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο πωλητής που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα υπάγεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους διοργανωτές στα κεφάλαια Δ’ και Ε΄, εκτός εάν ο πωλητής παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο διοργανωτής συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εν λόγω κεφαλαίων.

Άρθρο 20

Ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων

Ο έμπορος ευθύνεται για σφάλματα που οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα του συστήματος κρατήσεων που καταλογίζονται σε αυτόν και, σε περίπτωση που ο έμπορος έχει συμφωνήσει να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν μέρος συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, για τα σφάλματα κατά τη διαδικασία κράτησης. Ο έμπορος δεν ευθύνεται για τα σφάλματα κρατήσεων, τα οποία καταλογίζονται στον ταξιδιώτη ή προκαλούνται από αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Άρθρο 21

Δικαίωμα αποζημίωσης

Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή ο πωλητής καταβάλει αποζημίωση, παράσχει μείωση των τιμών ή εκπληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα, ο διοργανωτής ή ο πωλητής έχει το δικαίωμα αποζημίωσης από τρίτους που τυχόν συνέβαλαν στο συμβάν από το οποίο προέκυψε η ανάγκη αποζημίωσης, μείωσης των τιμών ή άλλες υποχρεώσεις.

Άρθρο 22

Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος

1. Δήλωση του διοργανωτή πακέτου ή εμπόρου που διευκολύνει συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ότι ενεργεί αποκλειστικά ως πάροχος ταξιδιωτικής υπηρεσίας, ως μεσάζων ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή ότι ένα πακέτο ή ένας συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός δεν συνιστά πακέτο ή συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό, δεν απαλλάσσει τον εν λόγω διοργανωτή ή έμπορο από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2. Οι ταξιδιώτες δεν επιτρέπεται να παραιτηθούν από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει το παρόν διάταγμα.

3. Οποιαδήποτε συμβατική ρύθμιση ή δήλωση του ταξιδιώτη με την οποία, άμεσα ή έμμεσα, παραιτείται από τα δικαιώματα ή με την οποία περιορίζονται τα δικαιώματα που αναγνωρίζει το παρόν στους ταξιδιώτες ή η οποία έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της εφαρμογής του παρόντος, δεν είναι δεσμευτική για τον ταξιδιώτη.

Άρθρο 23

Κυρώσεις

1. Σε διοργανωτή/πωλητή που δεν παρέχει τις σχετικές τυποποιημένες πληροφορίες του άρθρου 4 πριν από τη σύναψη της σύμβασης επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο ύψους 200,00 € έως 1.000,00 €.

2. Σε διοργανωτή/πωλητή που δεν γνωστοποιεί αποδεδειγμένα κάθε αλλαγή των προσυμβατικών πληροφοριών στον ταξιδιώτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5, επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο ύψους 200,00 € έως 1.000,00 €.

3. Σε διοργανωτή/πωλητή που δεν παρέχει αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιώτη σε έντυπη μορφή ή σε σταθερό μέσο, ανάλογα με τον τρόπο σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6, επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο ύψους 500,00 € έως 1.000,00 €.

4. Η παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 επισύρει πρόστιμο ύψους 500,00 € έως 1.000,00 €.

5. Σε διοργανωτή/πωλητή που δεν αιτιολογεί το ποσό που χρεώνει για την καταγγελία της σύμβασης αρνούμενος σχετικό αίτημα του ταξιδιώτη, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11, επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο ύψους 500,00 €.

6. Σε διοργανωτή/πωλητή που παραβιάζει τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο ύψους 500,00 € έως 1.000,00 €.

7. Σε διοργανωτή/πωλητή που παραβιάζει τις διατάξεις των παρ. 5 έως 8 του άρθρου 12 επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο ύψους 500,00 € έως 5.000,00 €.

8. α) Σε διοργανωτές/πωλητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δεν συνάπτουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που προβλέπονται στο άρθρο 16, επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο ύψους 20.000,00 € και εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία λειτουργούν ως τουριστικό γραφείο, ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων. β) Σε διοργανωτές/πωλητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν συνάψει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που προβλέπονται στο άρθρο 16, αλλά δεν τα έχουν γνωστοποιήσει στους ταξιδιώτες με οποιοδήποτε τρόπο επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο 1.000,00 €. γ) Σε διοργανωτές/πωλητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν συνάψει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που προβλέπονται στο άρθρο 16, αλλά δεν τα έχουν γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο 1.000,00 €.

9. Σε διοργανωτές/πωλητές που καθυστερούν υπαίτια την επιστροφή αποζημιώσεων για ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, επιβάλλεται, από τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού, πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του εκάστοτε ποσού αποζημίωσης.

Άρθρο 24

Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2011/83 Τα άρθρα 3β, 3δ παρ. 2 και 6, 4γ, 4ε και 4στ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), ως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως στα πακέτα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3, όσον αφορά τους ταξιδιώτες κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 7 του παρόντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέρος A΄

Έντυπο βασικών πληροφοριών για συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού όπου είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικού συνδέσμου

Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται αποτελεί πακέτο κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα. Η εταιρεία ΧΥ/οι εταιρείες ΧΥ έχει/έχουν την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Επιπλέον, όπως επιβάλλει ο νόμος, η εταιρεία ΧΥ/οι εταιρείες ΧΥ εξασφαλίζει/εξασφαλίζουν τη διαθέσιμη προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει/επιστρέψουν τα ποσά που καταβάλατε και, αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, να διασφαλίζει/διασφαλίζουν τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που καταστεί/καταστούν αφερέγγυα/αφερέγγυες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά δικαιώματα σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 [να γίνει υπό μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου] Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

Βασικά δικαιώματα βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302

— Οι ταξιδιώτες θα λαμβάνουν όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο πριν τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

— Υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένας έμπορος υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

— Δίδεται στους ταξιδιώτες αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή στοιχεία για σημείο επαφής όπου μπορούν να έλθουν σε επαφή με τον διοργανωτή ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να εκχωρήσουν το πακέτο σε άλλο πρόσωπο, κατόπιν εύλογης προειδοποίησης και ενδεχομένως έναντι επιπλέον χρέωσης.

— Η τιμή του πακέτου μπορεί να αυξηθεί μόνο εάν αυξηθεί το κόστος (για παράδειγμα, οι τιμές των καυσίμων) και εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν η αύξηση της τιμής υπερβαίνει το 8 % της τιμής του πακέτου, ο ταξιδιώτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Αν ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της τιμής, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής αν μειωθούν τα αντίστοιχα κόστη.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς χρέωση καταγγελίας και να τους επιστραφεί το σύνολο των ποσών που έχουν καταβάλει, αν τροποποιηθεί σημαντικά οποιοδήποτε από τα ουσιώδη στοιχεία του πακέτου, εκτός από την τιμή. Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για το πακέτο ματαιώσει το πακέτο, οι ταξιδιώτες δικαιούνται επιστροφή των χρημάτων και αποζημίωση κατά περίπτωση.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς χρέωση καταγγελίας πριν από την έναρξη του πακέτου σε εξαιρετικές περιστάσεις, για παράδειγμα αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον προορισμό τα οποία είναι πιθανόν να επηρεάσουν το πακέτο.

— Επιπροσθέτως, οι ταξιδιώτες δύνανται οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου να καταγγείλουν τη σύμβαση έναντι εύλογης και αιτιολογημένης χρέωσης καταγγελίας.

— Εάν, μετά την έναρξη του πακέτου, σημαντικά τμήματα του πακέτου δεν μπορούν να παρασχεθούν όπως έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να προσφερθούν στον ταξιδιώτη οι κατάλληλοι εναλλακτικοί διακανονισμοί, χωρίς περαιτέρω κόστος. Οι ταξιδιώτες δύνανται να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οιασδήποτε χρέωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση και εάν αυτό επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέλεση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν επιλύει το πρόβλημα.

— Οι ταξιδιώτες έχουν επίσης δικαίωμα σε μείωση της τιμής και/ή αποζημίωσης για ζημίες σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ελλιπούς εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

— Ο διοργανωτής πρέπει να παρέχει βοήθεια αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει προβλήματα.

— Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, κατά περίπτωση, ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι μετά την έναρξη του πακέτου και αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, διασφαλίζεται ο επαναπατρισμός των ταξιδιωτών. Η XY έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την YZ [ασφαλιστική εταιρεία]. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω εταιρεία ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και του τηλεφώνου) αν δεν τους παρέχονται υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ. Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Μέρος B΄

Έντυπο βασικών πληροφοριών για συμβάσεις οργανωμένου ταξιδιού που αφορούν διαφορετικές περιπτώσεις από αυτές που καλύπτονται από το μέρος Α Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται αποτελεί πακέτο κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα. Η εταιρεία ΧΥ/οι εταιρείες ΧΥ έχει/έχουν την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Επιπλέον, όπως επιβάλλει ο νόμος, η εταιρεία ΧΥ/οι εταιρείες ΧΥ εξασφαλίζει/εξασφαλίζουν διαθέσιμη προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει/επιστρέψουν τα ποσά που καταβάλατε και, αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, να διασφαλίζει/διασφαλίζουν τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που καταστεί/καταστούν αφερέγγυα/ αφερέγγυες.

Βασικά δικαιώματα βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302

— Οι ταξιδιώτες θα λαμβάνουν όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

— Υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένας έμπορος υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

— Δίδεται στους ταξιδιώτες αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή στοιχεία για σημείο επαφής όπου μπορούν να έλθουν σε επαφή με τον διοργανωτή ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να εκχωρήσουν το πακέτο σε άλλο πρόσωπο, κατόπιν εύλογης προειδοποίησης και ενδεχομένως έναντι επιπλέον χρέωσης.

— Η τιμή του πακέτου μπορεί να αυξηθεί μόνο εάν αυξηθεί το κόστος (για παράδειγμα οι τιμές των καυσίμων) και εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν η αύξηση της τιμής υπερβαίνει το 8 % της τιμής του πακέτου, ο ταξιδιώτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Αν ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της τιμής, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής αν μειωθούν τα αντίστοιχα κόστη.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλουν χρέωση καταγγελίας και να τους επιστραφεί το σύνολο των ποσών που έχουν καταβάλει, αν τροποποιηθεί σημαντικά οποιοδήποτε από τα ουσιώδη στοιχεία του πακέτου, εκτός από την τιμή. Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για το πακέτο ματαιώσει το πακέτο, οι ταξιδιώτες δικαιούνται επιστροφή των χρημάτων και αποζημίωση κατά περίπτωση.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλουν χρέωση καταγγελίας πριν από την έναρξη του πακέτου σε εξαιρετικές περιστάσεις, για παράδειγμα αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον προορισμό τα οποία είναι πιθανόν να επηρεάσουν το πακέτο.

— Επιπροσθέτως, οι ταξιδιώτες δύνανται οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη του πακέτου να καταγγείλουν τη σύμβαση έναντι εύλογης και αιτιολογημένης χρέωσης καταγγελίας.

— Εάν, μετά την έναρξη του πακέτου, σημαντικά τμήματα του πακέτου δεν μπορούν να παρασχεθούν όπως έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να προσφερθούν στον ταξιδιώτη οι κατάλληλοι εναλλακτικοί διακανονισμοί, χωρίς περαιτέρω κόστος. Οι ταξιδιώτες δύνανται να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οιασδήποτε χρέωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση και εάν αυτό επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέλεση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν επιλύει το πρόβλημα.

— Οι ταξιδιώτες έχουν επίσης δικαίωμα σε μείωση της τιμής και/ή αποζημίωσης για ζημίες σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ελλιπούς εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

— Ο διοργανωτής πρέπει να παρέχει βοήθεια αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει προβλήματα.

— Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, κατά περίπτωση, ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι μετά την έναρξη του πακέτου και αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, διασφαλίζεται ο επαναπατρισμός των ταξιδιωτών. Η XY έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την YZ [ασφαλιστική εταιρεία]. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω εταιρεία ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και του τηλεφώνου) αν δεν τους παρέχονται υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ. [Δικτυακός τόπος όπου περιέχεται η οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο]

Μέρος Γ΄

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση που ο διοργανωτής διαβιβάζει δεδομένα σε άλλον έμπορο σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, περίπτωση β’, υποπερίπτωση εε’. Αν συνάψετε σύμβαση με την εταιρεία AB όχι αργότερα από 24 ώρες από την παραλαβή της επιβεβαίωσης της κράτησης από την εταιρεία XY, η ταξιδιωτική υπηρεσία που παρέχεται από τις XY και AB θα αποτελεί πακέτο κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Στην περίπτωση αυτή απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα. Η εταιρεία ΧΥ έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά. Επιπλέον, όπως επιβάλλει ο νόμος, η εταιρεία ΧΥ εξασφαλίζει διαθέσιμη προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά που καταβάλατε και, αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, να διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που καταστεί αφερέγγυα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βασικά δικαιώματα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 [να γίνει υπό μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου] Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

Βασικά δικαιώματα βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302

— Οι ταξιδιώτες θα λαμβάνουν όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες πριν τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

— Υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένας έμπορος υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

— Δίδεται στους ταξιδιώτες αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή τα στοιχεία σημείου επαφής όπου μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με τον διοργανωτή ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να εκχωρήσουν το πακέτο σε άλλο πρόσωπο, κατόπιν εύλογης προειδοποίησης και ενδεχομένως έναντι επιπλέον χρέωσης.

— Η τιμή του πακέτου μπορεί να αυξηθεί μόνο εάν αυξηθεί το κόστος (για παράδειγμα, οι τιμές των καυσίμων) και εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν η αύξηση της τιμής υπερβαίνει το 8 % της τιμής του πακέτου, ο ταξιδιώτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Αν ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της τιμής, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής αν μειωθούν τα αντίστοιχα κόστη.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλουν χρέωση καταγγελίας και να τους επιστραφεί το σύνολο των ποσών που έχουν καταβάλει, αν τροποποιηθεί σημαντικά οποιοδήποτε από τα ουσιώδη στοιχεία του πακέτου, εκτός από την τιμή. Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για το πακέτο ματαιώσει το πακέτο, οι ταξιδιώτες δικαιούνται επιστροφή των χρημάτων και αποζημίωση κατά περίπτωση.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να καταβάλουν χρέωση καταγγελίας πριν από την έναρξη του πακέτου σε εξαιρετικές περιστάσεις, για παράδειγμα αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον προορισμό τα οποία είναι πιθανόν να επηρεάσουν το πακέτο.

— Επιπροσθέτως, οι ταξιδιώτες δύνανται οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη του πακέτου να καταγγείλουν τη σύμβαση έναντι εύλογης και αιτιολογημένης χρέωσης καταγγελίας.

— Εάν μετά την έναρξη του πακέτου, σημαντικά τμήματα του πακέτου δεν μπορούν να παρασχεθούν όπως έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να προσφερθούν στον ταξιδιώτη κατάλληλοι εναλλακτικοί διακανονισμοί, χωρίς περαιτέρω κόστος. Οι ταξιδιώτες δύνανται να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οιασδήποτε χρέωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση και εάν αυτό επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέλεση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν επιλύει το πρόβλημα.

— Οι ταξιδιώτες έχουν επίσης δικαίωμα σε μείωση της τιμής και/ή αποζημίωσης για ζημίες σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ελλιπούς εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

— Ο διοργανωτής πρέπει να παρέχει βοήθεια αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει προβλήματα.

— Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι, επιστρέφονται οι πληρωμές. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, κατά περίπτωση, ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι μετά την έναρξη του πακέτου και αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, εξασφαλίζεται ο επαναπατρισμός των ταξιδιωτών. Η XY έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την YZ [ασφαλιστική εταιρεία]. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω εταιρεία ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και του τηλεφώνου) αν δεν τους παρέχονται υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ. Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μέρος A΄

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση που ο έμπορος που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω διαδικτύου κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 6, περίπτωση α) του παρόντος, είναι μεταφορέας που πωλεί εισιτήριο μετ’ επιστροφής Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές μέσω της εταιρείας μας/XY, ΔΕΝ απολαμβάνετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς, η εταιρεία μας/ΧΥ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση αυτών των πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια τη ίδιας επίσκεψης στον δικτυακό τόπο της εταιρείας μας/ΧΥ, αυτές οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ, προστασία για επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην XY για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της ΧΥ, και, εφόσον είναι αναγκαίο, για τον επαναπατρισμό σας. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας [να γίνει υπό μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου] Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής πληροφορίες: Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την ΥΖ [η ασφαλιστική εταιρεία που παρέχει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας - ασφαλιστική εταιρεία]. Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική εταιρεία αυτή ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και του τηλεφώνου), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ. Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά την αφερεγγυότητα της ΧΥ. Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Μέρος B΄

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω διαδικτύου κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 6, περίπτωση α) του παρόντος, είναι έμπορος εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ’ επιστροφής Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές μέσω της εταιρείας μας/XY, ΔΕΝ απολαμβάνετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς, η εταιρεία μας/ΧΥ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση αυτών των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια τη ίδιας επίσκεψης στο δικτυακό τόπο της εταιρείας μας/ΧΥ, αυτές θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ, προστασία για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην XY για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της ΧΥ. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας [να γίνει υπό τη μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου] Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής πληροφορίες: Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την ΥΖ [ασφαλιστική εταιρεία]. Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία αυτή ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και του τηλεφώνου), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ. Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά την αφερεγγυότητα της ΧΥ. Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Μέρος Γ΄

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 6, περίπτωση α) του παρόντος, όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου (εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ’ επιστροφής) και του ταξιδιώτη Εάν, μετά την επιλογή και την πληρωμή για μία ταξιδιωτική υπηρεσία, κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές μέσω της εταιρείας μας/XY, ΔΕΝ απολαμβάνετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς, η εταιρεία μας/ΧΥ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση αυτών των επιμέρους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης ή επαφής με την εταιρεία μας/ΧΥ, αυτές θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ, προστασία για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην XY για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της ΧΥ. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών. Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την ΥΖ [ασφαλιστική εταιρεία]. Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία αυτή ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και του τηλεφώνου), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ. Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά την αφερεγγυότητα της ΧΥ. [Δικτυακός τόπος όπου περιέχεται η οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο]

Μέρος Δ΄

Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω διαδικτύου κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 6, περίπτωση β) του παρόντος, είναι μεταφορέας που πωλεί εισιτήριο μετ’ επιστροφής Εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές σας μέσω αυτού του συνδέσμου/αυτών των συνδέσμων, ΔΕΝ απολαμβάνετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς, η εταιρεία μας/ΧΥ δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση αυτών των πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν έχετε κάνει κράτηση πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω αυτού του συνδέσμου/αυτών των συνδέσμων όχι αργότερα από 24 ώρες από την παραλαβή της επιβεβαίωσης της κράτησης από την εταιρεία μας/ XY, οι εν λόγω ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ, προστασία για την επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην XY για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της ΧΥ, και, εφόσον είναι αναγκαίο, για τον επαναπατρισμό σας. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας [να γίνει υπό μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου] Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής πληροφορίες: Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την ΥΖ [ασφαλιστική εταιρεία]. Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία αυτή ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και του τηλεφώνου), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ. Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά την αφερεγγυότητα της ΧΥ. Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Μέρος E΄ Έντυπο βασικών πληροφοριών σε περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος που διευκολύνει έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό μέσω διαδικτύου κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 6, περίπτωση β), είναι έμπορος εκτός από μεταφορέα που πωλεί εισιτήριο μετ’ επιστροφής Αν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ταξίδι ή τις διακοπές σας μέσω αυτού του συνδέσμου/αυτών των συνδέσμων, ΔΕΝ απολαμβάνετε των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τα πακέτα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς, η εταιρεία μας/XY δεν θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση αυτών των πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν κάνετε κράτηση για πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω αυτού του συνδέσμου/αυτών των συνδέσμων όχι αργότερα από 24 ώρες από την παραλαβή επιβεβαίωσης της κράτησης από την εταιρεία μας/XY, οι εν λόγω ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα αποτελέσουν μέρος ενός συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή η XY έχει εξασφαλίσει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ, προστασία για επιστροφή των ποσών που καταβάλατε στην XY για υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν λόγω αφερεγγυότητας της ΧΥ. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι με βάση την προστασία αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του σχετικού παρόχου υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία κατά της αφερεγγυότητας [να γίνει υπό τη μορφή ηλεκτρονικού συνδέσμου]

Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ταξιδιώτης λαμβάνει τις εξής πληροφορίες: Η ΧΥ έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την ΥΖ [ασφαλιστική εταιρεία]. Οι ταξιδιώτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία αυτή ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, και του τηλεφώνου), αν δεν παρέχονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας της ΧΥ. Σημείωση: Αυτή η προστασία έναντι αφερεγγυότητας δεν καλύπτει συμβάσεις με άλλα μέρη πλην της ΧΥ που μπορούν να εκτελεστούν παρά την αφερεγγυότητα της ΧΥ. Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Άρθρο 25 Στα έντυπα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ και στις πληροφορίες των ηλεκτρονικών συνδέσμων για τα βασικά δικαιώματα των ταξιδιωτών γίνεται μνεία και των στοιχείων του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις Το π.δ. 339/1996 (Α΄ 225) «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (EE L 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις», όπως ισχύει, καταργείται από την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του παρόντος. Οι παραπομπές της κείμενης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσίας στο καταργούμενο διάταγμα νοούνται ως παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος Η ουσιαστική ισχύς του προεδρικού διατάγματος αυτού αρχίζει την 1η Ιουλίου 2018. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε συμβάσεις συναπτόμενες μετά την 1η Ιουλίου 2018. Στον Υπουργό Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.