Όροι και Προύποθέσεις | Study Tours

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Η Ομόρρυθμος Εταιρεία Α.Ν. Μαντούβαλος & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ‘TRAVEL SCENETHE STUDY TOURS® - MEKY’, με έδρα το Μαρούσι, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 5 και αριθμό ειδικού σήματος ΕΟΤ MH.T.E. 0259E60000483800, και μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ των πελατών του και των συνεργαζόμενων φορέων όπως: κολέγια, πανεπιστήμια, οικοτροφεία, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρείες κλπ. με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών εκπαιδευτικών ταξιδιών.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις  που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα έντυπα προγράμματα συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ)

- Με την αίτηση συμμετοχής/εγγραφής απαιτείται προκαταβολή μετρητοίς ή με χρεωστική και πιστωτική κάρτα μέσω του e-shop μας η οποία συμφωνείται με τον πελάτη και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο ή το Κολλέγιο κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και εξαρτάται από:

 • Τη χρονική διάρκεια του προγράμματος
 • Την πολιτική της αεροπορικής εταιρίας και του κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού αναφορικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει
 • Η εξόφληση πρέπει να γίνει 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση (εκτός και αν απαιτείται νωρίτερα από τον εκπαιδευτικό οργανισμό). Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εξόφληση στο προκαθορισμένο χρόνο γίνεται αυτόματη ακύρωση της θέσης χωρίς καμία προειδοποίηση.

Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στο γραφείο μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες

Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων.

ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στο εκάστοτε ισχύον έντυπο ή στο site του γραφείου μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπο μας με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα , την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν . Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σε διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερών* παρακρατείται το 100% της προκαταβολής (οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν επιστραφούν την προκαταβολή εγγραφής και τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται αυτόματα οπότε δεν επιδέχονται αλλαγή/ακύρωση).
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των 45 ημερών* από την αναχώρηση παρακρατείται η συνολική αξία του προγράμματος.

* Ορισμένοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν διαφορετική πολιτική ακυρωτικών, για τους οποίους θα ενημερωθείτε αναλυτικά με τη συμπλήρωση της αίτησης.

 • Η συμφωνηθείσα τιμή αφορά αποκλειστικά τις παροχές υπηρεσιών που αναφέρονται στα προγράμματά μας χωρίς καμία επιβάρυνση πλην ειδικών περιπτώσεων όπως: επιπλέον μαθήματα, επιπλέον εκδρομές και σπορ και επίσης ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.
 • Τα αεροπορικά εισιτήρια ισχύουν για αναχωρήσεις από Αθήνα και μόνο για τις ημερομηνίες και τον προορισμό που έχουν εκδοθεί. Έχουν προβλεφθεί και αναχωρήσεις εκτός Αθηνών (σε αυτή τη περίπτωση επικοινωνήστε με το γραφείο μας).
 • Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε Ευρώ. Στην τιμή των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνονται οι φόροι των αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Κάθε ταξιδιώτης δικαιούται τη μεταφορά αποσκευών περίπου 20 κιλών και μιας χειραποσκευής μικρών διαστάσεων 50εκ. μήκος Χ 40εκ. ύψος Χ 20εκ. πλάτος και βάρος μέχρι 8 κιλά. Το γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση φθοράς ή και απώλειας αποσκευής.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η εταιρεία Α.Ν.Μαντούβαλος & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του ταξιδίου, καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων . Π.Δ. 339/96 ΄Περί οργανωμένων ταξιδιών΄. Τέλος, έχει συναφθεί και ασφαλιστήριο ειδικής ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλειας για την Ευρώπη και τη Μ. Βρετανία που καλύπτει τον Covid’19. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούμε την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας. Παρακαλούμε διαβάστε τις καλύψεις αναλυτικά στο site μας: www.studytours.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας των συμμετεχόντων ή για οποιοδήποτε περαιτέρω λόγω δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η Α.Ν. Μαντούβαλος κ ΣΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των ταξιδιωτών για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το γραφείο και οι συνοδοί δεν φέρουν ευθύνη για: αλλαγές/καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων καθώς και για ατυχήματα, ασθένειες που μπορούν να προκληθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Επίσης για τυχόν απώλεια αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Η εξόφληση προς την εταιρεία Α.Ν. Μαντούβαλος & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να γίνει μετρητοίς, με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις (VISA/ΜASTERCARD – πιστωτική κάρτα) ως ακολούθως:
 • Προκαταβολή και εξόφληση μετρητοίς (τραπεζικό έμβασμα)
 • Προκαταβολή μετρητοίς και 3 άτοκες δόσεις για την εξόφληση
 • Προκαταβολή μετρητοίς και εξόφληση υπολοίπου σε δόσεις με πιστωτική κάρτα
 • Βάσει του ισχύοντος νόμου, το γραφείο έχει συμπεριλάβει Φ.Π.Α. 24% στις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΠΑΡΟΧΟΙ

Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις όλων των συνεργατών/παρόχων του γραφείου μας (Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Αεροπορικές Εταιρείες, Οικοτροφεία, Εταιρεία μεταφορικής κλπ.) που βρίσκονται στις ιστοσελίδες της κάθε εταιρείας: Ζητείστε μας την διεύθυνσή τους.

Η αποστολή της αίτησης συμμετοχής/εγγραφής συνοδεύεται από προκαταβολή και σημαίνει αποδοχή των όρων συμμετοχής του γραφείου καθώς και πλήρη ενημέρωση και αποδοχή του νομικού πλαισίου του Π.Δ. 339/96 ‘Περί Οργανωμένων Ταξιδιών’.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

 • Τα κολλέγια/πανεπιστήμια δέχονται σπουδαστές που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι ψυχικά υγιείς. Διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την φοίτηση σπουδαστών λόγω κακής συμπεριφοράς ή ελλιπούς παρακολούθησης.
 • Σε περίπτωση αποχώρησης σπουδαστή πριν την λήξη του προκαθορισμένου προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο (ασθένεια-μη προσαρμογή κλπ) δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α’ 225)

Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕΛ 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του Ν. 1338/83 ¨Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου¨ (ΦΕΚ Α’ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 Ν. 1892/90, με τα άρθρα 6 παρ.4 του Ν.1440/1984 και 19 του Ν.2367/95 και με το άρθρο 6 παρ.5 του Ν. 1440/1984.

2. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου παρ. 2 του Ν. 2077/1992 ¨Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση¨ και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη Α’136’’( τ.Α’136).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2155/1993 (ΦΕΚ 104 Α’/ 18.6.93) ¨Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), μετά πρωτοκόλλων, δηλώσεων, παραρτημάτων, προσαρτημάτων και πρακτικών αυτής και του πρωτοκόλλου προσαρμογής της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ μεταξύ των παραρτημάτων τελικής πράξης και πρακτικών αυτού¨.

4. Τις διατάξεις της παραγρ.1 εδάφια α και γ και την παραγρ. 2 του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 ¨Περί Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου¨ (τ.Α 261) και τα εκάστοτε εκδιδόμενα κατ άρθρο 272 ΚΔΝΔ Προεδρικά Διατάγματα , καθώς και το άρθρο 1 του ν.δ. 471/70 (τ.Α 57),αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. Σκοπός

Με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος αυτού εναρμονίζεται η Ελληνική Νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου, 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (Ε.Ε.L. 158/59 της (13.6.90). Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στα οργανωμένα ταξίδια και περιηγήσεις που πωλούνται ή προσφέρονται προς πώληση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην της Ελβετίας.

Άρθρο 2. Ορισμοί

Κατά την έννοια του παρόντος :

1. ¨Οργανωμένο ταξίδι¨ είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων ,ήτοι μεταφοράς , διανομής , άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. Οργανωμένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί μέρους υπηρεσιών ενός και του αυτού οργανωμένου ταξιδιού γίνεται με χωριστή τιμολόγηση.

2. ¨Διοργανωτής ¨ είναι το πρόσωπο Φυσικό ή Νομικό, το οποίο κατ’ επάγγελμα διοργανώνει οργανωμένα ταξίδια και τα πωλεί ή τα προσφέρει προς πώληση απ’ απευθείας ή μέσω πωλητή.

3. ¨Πωλητής¨ είναι το πρόσωπο, Φυσικό ή Νομικό που πωλεί ή προσφέρει προς πώληση το οργανωμένο ταξίδι που έχει προγραμματίσει ο διοργανωτής.

4. ¨Καταναλωτής¨ είναι το πρόσωπο που αγοράζει ή αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι ( κύριος συμβαλλόμενος) ή κάθε πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου ο κύριος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να αγοράσει το οργανωμένο ταξίδι (άλλοι δικαιούχοι) ή κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο κύριος συμβαλλόμενος ή ένας από τους άλλους δικαιούχους εκχωρεί το οργανωμένο ταξίδι (εκδοχές).

5. ¨Σύμβαση¨ είναι η συμφωνία που συνδέει τον καταναλωτή με τον διοργανωτή ή/ και με τον πωλητή.

Άρθρο 3. Πληροφόρηση- Διαφήμιση

1. Κάθε περιγραφή του οργανωμένου ταξιδιού , που κοινοποιείται υποχρεωτικά πριν από την σύναψη της σύμβασης , από τον διοργανωτή ή τον πωλητή στον καταναλωτή , ως επίσης η τιμή του οργανωμένου ταξιδιού και όλοι οι όροι αυτής δεν πρέπει να περιλαμβάνουν απατηλές ενδείξεις.

2. Εάν τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή διαφημιστικό φυλλάδιο , αυτό πρέπει να αναφέρει κατά τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και επακριβή τη τιμή καθώς και τις κατάλληλες πληροφορίες , όσον αφορά:

α. στον προορισμό και στα μέσα μεταφοράς , στα χαρακτηριστικά και στις κατηγορίες των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων.

β. στον τύπο του καταλύματος , στη θέση του, την κατηγορία ή στο επίπεδο ανέσεων και στα κυριότερα χαρακτηριστικά και στην τουριστική κατάταξη του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

γ. στα παρεχόμενα γεύματα,

δ. στο δρομολόγιο,

ε. στις πληροφορίες γενικού χαρακτήρα σχετικά με τους όρους που ισχύουν όσον αφορά στα διαβατήρια και στις θεωρήσεις , καθώς και στις υγειονομικές διατυπώσεις που απαιτούνται για το ταξίδι και τη διαμονή,

στ. στο ποσό ή ποσοστό τις τιμής που πρέπει να καταβληθεί ως προκαταβολή και στο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του υπολοίπου,

ζ. αν η πραγματοποίηση του οργανωμένου ταξιδιού , απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων και στην περίπτωση αυτή, την προθεσμία για την ειδοποίηση του καταναλωτή, σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού.

3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο δεσμεύουν τον διοργανωτή ή τον πωλητή, εκτός εάν:

α. Οι μεταβολές που επήλθαν στις πληροφορίες αυτές έχουν κοινοποιηθεί στον καταναλωτή εγγράφως ή με άλλο εύληπτο τρόπο και πάντως πριν από την σύναψη της σύμβασης, κάθε δε δυνατότητα μεταβολής του προγράμματος θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση.

β. Πρόκειται για μεταγενέστερες της σύμβασης μεταβολές , που επήλθαν μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

4. Στο διαφημιστικό φυλλάδιο πρέπει να αναφέρονται ρητά ή ανωτέρω δεσμεύσεις του διοργανωτή / πωλητή με τις σχετικές εξαιρέσεις.

Άρθρο 4. Σύμβαση

1. α. Ο διοργανωτής και /ή ο πωλητής παρέχουν στον καταναλωτή πριν από την σύναψη της σύμβασης , γραπτώς ή από άλλη πρόσφορη μορφή , τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους που ισχύουν όσον αφορά στα διαβατήρια και στις θεωρήσεις , στο απαιτούμενος συνήθως προς έκδοση τους χρονικό διάστημα καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες για το ταξίδι και την παραμονή υγειονομικές διατυπώσεις.

β. Ο διοργανωτής ή/ και ο πωλητής παρέχουν στον καταναλωτή εγκαίρως και πριν από την έναρξη του ταξιδιού γραπτώς ή υπό άλλη πρόσφορη μορφή , πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια , τις ενδιάμεσες στάσεις , τις ανταποκρίσεις, τη θέση του ταξιδιώτη καθώς και το όνομα , τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή και/ ή του πωλητή ή ελλείψει τούτου , το όνομα την διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου των τοπικών φορέων που μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση δυσχερειών.

Σε περίπτωση παντελούς ελλείψεως των ανωτέρω αντιπροσώπων ή φορέων δίδεται στο καταναλωτή αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή κάθε άλλη πληροφορία που το επιτρέπει να έρθει σε επαφή με τον διοργανωτή και ./ή τον πωλητή.

Όσον αφορά στα ταξίδια ανηλίκων εξωτερικού ή εσωτερικού , χορηγούνται στον συμβληθέντα για λογαριασμό ανηλίκου πληροφορίες που του επιτρέπουν να έρθει απευθείας σε επαφή ή με τον ανήλικο ή με τον επιτόπου υπεύθυνο για τη διαμονή του.

Ο διοργανωτής ή και ο πωλητής ενημερώνουν υποχρεωτικά τον καταναλωτή , πριν από την σύναψη της σύμβασης σχετικά με την υποχρέωση τους να καλύπτουν με σχετική ειδική ασφάλιση

εγγυήσεων των άρθρων 5 και 7 του παρόντος, ήτοι τους κινδύνους μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους των , καθώς και αφερεγγυότητας ή πτώχευσης των.

Ο διοργανωτής ή/ και ο πωλητής ενημερώνουν επίσης των καταναλωτή για την δυνατότητα προαιρετικής σύναψης ασφαλιστικής συμβάσεως που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας του καταναλωτή.

2. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης πρέπει να τηρούνται οι εξής αρχές:

α) Ανάλογα με το οργανωμένο ταξίδι , η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

-Τον προορισμό ή τους προορισμούς του ταξιδιού και όταν προβλέπονται πλείονες παραμονές , περιόδους και ημερομηνίες , ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής.

-Τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων, τις ημερομηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής, ως και τα διανυόμενα χιλιόμετρα ημερησίως.

-Όταν το οργανωμένο ταξίδι συμπεριλαμβάνει διανυκτερεύσεις, πρέπει να παρέχονται λεπτομερώς πληροφορίες σχετικά με το κατάλυμα , το τόπο , την άδεια λειτουργίας, τη θέση ή την τουριστική κατηγορία του, το επίπεδο ανέσεων και τα κυριότερα χαρακτηριστικά σύμφωνα με την νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους υποδοχής, καθώς επίσης τα παρεχόμενα γεύματα και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες.

Εφόσον, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους υποδοχής απαιτείται τα τουριστικά καταλύματα να καλύπτονται με άδεια λειτουργίας ή και ίδρυσης ή άλλη άδεια αρμόδιας αρχής , θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η ύπαρξη τέτοιας άδειας εν ισχύ.

-Αν η πραγματοποίηση του οργανωμένου ταξιδιού απαιτεί ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων και στη περίπτωση αυτή, την προθεσμία για την ειδοποίηση του καταναλωτή σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού.

-Το δρομολόγιο.

-Τις επισκέψεις ,τις εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού.

-Το όνομα και τη διεύθυνση του διοργανωτή , του πωλητή και του ή των ασφαλιστών , τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και την ύπαρξη των λοιπόν εγγυήσεων των άρθρων 5 και 7 του παρόντος.

-Την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και κάθε ενδεχόμενη αναθεώρηση της τιμής δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 4 και τα ενδεχόμενα τέλη και φόρους που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες (φόροι αεροδρομίου, αποβίβασης ή επιβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες , τέλη παραμονής ), εφ’ όσον δε περιλαμβάνονται στη τιμή του οργανωμένου ταξιδιού.

-Το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής της τιμής.

-Τις ιδιαίτερες επιθυμίες που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή ή στο πωλητή τη στιγμή της κράτησης , τις οποίες αμφότεροι έχουν αποδεχθεί.

-Τις προθεσμίες εντός των οποίων ο καταναλωτής θα πρέπει ενδεχομένως να διαμαρτυρηθεί για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

β. Η σύμβαση συνομολογείται γραπτώς και αντίγραφο της λαμβάνει ο καταναλωτής , επί αποδείξει , προ της υπογραφής της ώστε να δύναται να λάβει έγκαιρα γνώση των όρων τους οποίους περιέχει. Η ανωτέρω υποχρέωση δε πρέπει να εμποδίζει να γίνονται καθυστερημένες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και γενικά να συνάπτονται συμβάσεις.

3. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι μπορεί να εκχωρεί την κράτηση του , αφού ενημερώσει τον διοργανωτή ή τον πωλητή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση , σε πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι. Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία για την ως άνω εκχώρηση ανέρχεται σε 10 ημέρες.

Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του αντισυμβαλλομένου τους, διοργανωτή ή πωλητή να καταβάλλουν σ’ αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.

4.α.Οι καθοριζόμενες στη σύμβαση τιμές δεν αναθεωρούνται, εκτός αν προβλέπεται ρητά στη σύμβαση η δυνατότητα αυξομειώσεως τους καθώς και ο επακριβής τρόπος υπολογισμού τους εφ’ όσον πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη μεταβολές σχετικά με το κόστος μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των

καυσίμων, των τελών και φόρων που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως φόροι αεροδρομίου, επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, καθώς και των εφαρμοζόμενων στο συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι τιμών συναλλάγματος.

β. Η καθορισμένη στη σύμβαση τιμή δεν μπορεί να προσαυξηθεί κατά τη διάρκεια των 20 ημερών που προηγούνται της προβλεπόμενης ημερομηνίας αναχώρησης.

5. Όταν πριν από την αναχώρηση ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως την τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον καταναλωτή, ο οποίος δικαιούται:

 • Είτε να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις.
 • Είτε να αποδεχθεί μια τροποποιητική πράξη της συμβάσεως που θα καθορίζει τις επελθούσες τροποποιήσεις και την επίπτωσή τους στις τιμές.

Ο καταναλωτής πρέπει να γνωστοποιεί την απόφασή του στο διοργανωτή ή τον πωλητή, το συντομότερο δυνατόν.

6.Εάν ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή εάν για οιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι πριν από την συμφωνηθείσα ημερομηνία αναχώρησης, ο καταναλωτής δικαιούται να απαιτήσει:

 • είτε ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ιδίας ή ανώτερης ποιότητας, εφ’ όσον ο διοργανωτής και /ή ο πωλητής δύναται να το προτείνει. Εάν όμως το προσφερόμενο οργανωμένο ταξίδι είναι κατώτερης ποιότητας, ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στον καταναλωτή τη διαφορά της τιμής,
 • είτε να ζητήσει την επιστροφή το συντομότερο δυνατόν των καταβληθέντων από αυτόν ποσών βάσει της σύμβασης

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο καταναλωτής διατηρεί ενδεχομένως την αξίωση αποζημιώσεως κατά του διοργανωτή ή του πωλητή για μη εκπλήρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εκτός εάν η ματαίωση οφείλεται:

 • είτε στη μη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων στο οργανωμένο ταξίδι και ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη ματαίωση γραπτώς και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωμένου ταξιδιού,
 • είτε σε ανωτέρα βία και όχι σε υπεράριθμες κρατήσεις, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση του διοργανωτή /πωλητή ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν έχει καταβληθεί.

 

7. Εάν μετά την αναχώρηση του καταναλωτή, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπομένων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή για τη συνέχιση του οργανωμένου ταξιδιού και ενδεχομένως αποζημιώνει τον καταναλωτή. Το ύψος της αποζημιώσεως καθορίζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ των προβλεπομένων και παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που είναι αδύνατον να επέλθει ένας τέτοιος διακανονισμός ή ο καταναλωτής δεν τον αποδέχεται για βάσιμους λόγους, ο διοργανωτής παρέχει στον καταναλωτή, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ανάλογο μεταφορικό μέσο για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επιστροφής είχε συμφωνηθεί και ενδεχομένως τον αποζημιώνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Άρθρο 5. Συμβατική Ευθύνη

1. Ο διοργανωτής και/ ή ο πωλητής που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5, φέρουν ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη εν λόγω σύμβαση, ασχέτως του αν οι υποχρεώσεις αυτές πρόκειται να εκτελεσθούν από τους ίδιους ή από άλλους παρέχοντες υπηρεσίες, εφόσον αυτές αποτελούν τμήμα της σύμβασης και με την επιφύλαξη του δικαιώματος αναγωγής του διοργανωτή και / ή του πωλητή κατά των παρεχόντων υπηρεσίες.

2.α) Όσον αφορά τις ζημιές που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ο διοργανωτής και/ ή ο πωλητής φέρουν ευθύνη, εκτός εάν η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική τους υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες, διότι:

 • είτε για τις παραλήψεις που σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση της σύμβασης ευθύνεται αποκλειστικά ο καταναλωτής,
 • είτε για τις παραλήψεις αυτές ευθύνεται αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο, ξένο προς την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση και οι συμβαλλόμενοι δεν θα μπορούσαν να τις προβλέψουν ή αποτρέψουν,
 • είτε οι παραλήψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, παράγρ.6, τελευταίο εδάφιο ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής και /ή ο πωλητής, ούτε ο παρέχων υπηρεσίες θα μπορούσαν, με όλη την απαιτούμενη επιμέλεια να προβλέψουν ή να αποτρέψουν.

β) Στην ανωτέρω δεύτερη και τρίτη περίπτωση ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση, οφείλουν να επιδείξουν την προσήκουσα επιμέλεια προκειμένου να συνδράμουν τον καταναλωτή που ευρίσκεται σε δύσκολη θέση.

γ) Όσον αφορά τις ζημιές που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού ή αποζημίωση περιορίζεται σύμφωνα με τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες δεσμεύουν τη χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.

δ) Εύλογος περιορισμός της αποζημιώσεως δύναται, επίσης, να προβλέπεται στη σύμβαση για τις λοιπές ζημίες, εκτός των σωματικών βλαβών που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού.

3. Με την επιφύλαξη του τετάρτου εδαφίου της παραγρ. 2 οι λοιποί όροι του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρεκκλίσεως δυνάμει συμβατικής ρήτρας.

4. Ο καταναλωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, στο συγκεκριμένο παρέχοντα υπηρεσίες καθώς και στον διοργανωτή και/ ή τον πωλητή, κάθε ελάττωμα κατά την εκτέλεση της συμβάσεως που διαπιστώνεται επί τόπου από αυτόν.

Στη σύμβαση πρέπει να γίνεται σαφής και επακριβής μνεία της υποχρέωσης αυτής.

5.α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια και συγκεκριμένα:

1) Τα τουριστικά γραφεία γενικού και εσωτερικού τουρισμού, με την άδεια λειτουργίας των άρθρων 3 και 4 του Ν. 393/76 (τ.199 Α΄) «περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων».

2) Τα ναυλομεσιτικά γραφεία με την άδεια λειτουργίας της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 438/76 (τ. 256 Α’) «περί τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και ρυθμίσεως δασμολογικών και φορολογικών θεμάτων επί πλοίων ως και επί πλοιαρίων αναψυχής» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 531353/ειδ. αρ. 129/2.7.77 ΚΥΑ Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας.

3) Τα τουριστικά καταλύματα, κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά, με τις άδειες λειτουργίας του άρθρου 3, παρ. 3 επ. του Ν. 2160/93 (τ. 118 Α’).

4) Οι θαλάσσιοι μεταφορείς με όλα τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία, προκειμένου για επιβατηγά πλοία περιηγητικών πλοίων, πιστοποιητικά.

β. Oι διοργανωτές ή οι πωλητές οργανωμένων ταξιδιών των εδαφ. 1,2 και 3 της παρ. 5 α του παρόντος άρθρου οφείλουν να συνάπτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης, προερχομένης εκ λαθών και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, με νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ασφαλιστική εταιρεία. Τ συμβόλαιο θα καλύπτει τυχών αξιώσεις καταναλωτών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση της τουριστικής συμβάσεως όπως αυτή ορίζεται στο παρόν.

Στην υποχρέωση αυτή υπόκεινται και τα ήδη λειτουργούντα τουριστικά γραφεία από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εφόσον διοργανώνουν ή πωλούν οργανωμένα ταξίδια.

Άρθρο 6. Υποχρέωση παροχής εξηγήσεων

Ο διοργανωτής ή/ και ο πωλητής , ή ο τοπικός αντιπρόσωπος τους , εφόσον υπάρχει, θα πρέπει , σε περίπτωση συγκεκριμένης εγγράφου διαμαρτυρίας , καλούμενοι από την εποπτεύουσα αρχή, να είναι σε θέση να παρέχουν εξηγήσεις και να αποδεικνύουν ότι ενήργησαν επιμελώς για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Εποπτεύουσα αρχή για μεν τους διοργανωτές/ πωλητές των εδαφ.1,2,3 της παρ. 5 εδ. Α του άρθρου 5 είναι ο ΕΟΤ, για δε εκείνους του εδάφ. 4 το ΥΕΝ.

Άρθρο 7. Αφερεγγυότητα-Πτώχευση

1. Η σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 5, καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του διοργανωτή και/ ή του πωλητή πέρας των άλλων αξιώσεων, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό του καταναλωτή.

2. Για την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει ν’ αναφέρεται και ο τρόπος άμεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισμού.

3. Οι κίνδυνοι του άρθρου αυτού και οι αντίστοιχες αξιώσεις του καταναλωτή, είναι δυνατόν εναλλακτικά να καλύπτονται με τραπεζικές εγγυήσεις. Σε περίπτωση που διοργανωτής ή πωλητής οργανωμένου ταξιδιού είναι τουριστικό γραφείο, η κάλυψη των αναφερόμενων στην παρ.1 του άρθρου αυτού κινδύνων, μπορεί να εξασφαλίζεται εναλλακτικά προς το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τις τραπεζικές εγγυήσεις, από ειδικό κοινό ταμείο.

Άρθρο 8. Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος , επιβάλλονται οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις :

α) στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι τουριστικά γραφεία, οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 11 και 12 του Ν.393 /76 (τ. 199 Α’).

β) στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι ναυλομεσιτικά γραφεία, οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 11 της 531353/ ειδ. αριθ. 129/ 2.7.77 κοινής απόφασης Υπ. Προεδρίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

γ) στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι επιχειρηματίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων οι προβλεπόμενες από την παρ.10 του άρθρου 4 του Ν.2160/ 93 (τ.118 Α’).

δ) στους εκ των διοργανωτών ή πωλητών που είναι θαλάσσιοι μεταφορείς οι οποίοι εκτελούν οργανωμένα ταξίδια με επιβατικά πλοία περιηγητικών πλοίων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 εδαφ. α του άρθρου 157 του ν.δ 187/ 73 ¨Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου¨ (ΦΕΚ 261 Α’) πρόστιμο, το όριο του οποίου ανέρχεται στο καθοριζόμενο από τα εκάστοτε εκδιδόμενα κατ’ άρθρο 272 ΚΔΝΔ Προεδρικά Διατάγματα. Η παράγραφος 1 εδάφ. Γ και η παράγ. 2 του άρθρου 157 ΚΔΝΔ εφαρμόζονται αναλόγως και επί του κατά τα ανωτέρου επιβαλλομένου προστίμου ως προς το οποίο ισχύει και το άρθρο 1 του ν.δ 471/ 70 ( τ. Α’ 57).

Άρθρο 9

Το παρόν Π.Δ. αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης . Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.