GDPR | Study Tours

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας, Α. Ν. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο TRAVELSCENE THE STUDYTOURS – M.E.K.Y.

  • ΕΔΡΑ: 28ης Οκτωβρίου 5, ΜΑΡΟΥΣΙ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 15124
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122902303000
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ/Μ.Η.Τ.Ε.: 0259E60000483800
  • ΜΕΛΟΣ: HATTA (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)

Συμμορφούμενη με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE) 679/2016, με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγει και επεξεργάζεται με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών, που μας αναθέτετε και σας ενημερώνει για τον τρόπο χρήσης τους, το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας τους, τις μεθόδους προστασίας τους, που ακολουθεί και τις επιλογές που έχετε σύμφωνα με το νόμο σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο της επεξεργασίας τους.

Είναι πιθανόν κατά διαστήματα λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας ή και των συνθηκών η παρούσα δήλωση να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας www.studytours.gr για την ενημέρωση σας.

Η εταιρεία μας πρέπει να συλλέγει ΔΠΧ για την εκτέλεση των καθημερινών λειτουργιών της και με σκοπό την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παρέχει τους πελάτες της.

Στα ανωτέρω πλαίσια συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε επικοινωνία ή αλληλεπίδραση με ηλεκτρονικά μέσα μαζί σας κατά την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Στοιχεία πελάτη: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Αρ. Διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο άφιξης/αναχώρησης, ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας, π.χ. αλλεργίες, κινητικά θέματα που αφορούν τις επιθυμούμενες από σας διευκολύνσεις κατά την εκτέλεση του ταξιδιού σας. Οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών περιορίζονται σε ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία(π.χ. αλλεργίες, κινητικά θέματα κ.α.), ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου και μας παρέχονται μόνο από πρόσωπο που έχει την γονική του μέριμνα και η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές διατίθεται μόνο στο πρόσωπο αυτό.

Κατά την επίσκεψή και χρήση της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε πληροφορίες συσκευής, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ. Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας. Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματος μας και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας, στατιστικού καθαρά χαρακτήρα, οι οποίες δεν προσδιορίζουντην ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου καθόσον είναι ανωνυμοποιημένες. Οι τεχνολογίες για την συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών αυτών σας γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδας μας (cookies).

Σημειώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την συμπεριφορά και την δραστηριότητα του χρήστη.

Όταν προγραμματίζετε ή /και πραγματοποιείτε την διοργάνωση μιας ομαδικής εκδρομής ή ένα εταιρικό ταξίδι συλλέγουμε τα ανωτέρω στοιχεία ια τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες μας από τους οργανωτές της ομαδικής εκδρομής ή από την εταιρεία πελάτη-συνεργάτη μας εφόσον ο νόμος ή συμβατική σχέση σας με αυτόν το επιτρέπει.

Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να συλλέξουμε, με την άδειά σας, ορισμένες πληροφορίες από τον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης σας.

Αν επιλέξετε να κάνετε αίτηση για να εργαστείτε στην Α.Ν. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που ορίζει η εργατική νομοθεσία να τηρούμε τα στοιχεία αυτά στο αρχείο μας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την παροχή των τουριστικών υπηρεσιών που μας αναθέτετε ενδεικτικά για την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής σε Πανεπιστήμια/Κολλέγια, μεταφορές, ξεναγήσεις κλπ. Επίσης χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να σας ειδοποιούμε σχετικά με τις επιβεβαιώσεις κράτησης και κάθε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα που επιλέγετε και για έκδοση φορολογικών στοιχείων και αποδείξεων πληρωμής.

Μόνον με την ρητή και γραπτή έγκριση σας με την συμπλήρωση σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης είναι δυνατόν να σας στέλνουμε ενημερωτικές επιστολές και διαφημίσεις μέσω διαδικτύου, SMS, με ταχυδρομείο και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

 Ανάλογα με τον σκοπό της η επεξεργασία των ΔΠΧ είναι νόμιμη αν έχετε συναινέσει για την επεξεργασία αυτή ή αν η επεξεργασία αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή το έννομο συμφέρον μας δηλαδή για παράδειγμα την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων γνωστοποιούμε ή διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι σε συνεργασία με την Α.Ν. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. έχουν σκοπό και συνδράμουν στην παροχή υπηρεσιών προς εσάς, όπως συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις σε χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε., για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας ΔΠΧ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Α.Ν. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταρτίσει ειδικές συμβάσεις με τους συνεργάτες της σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των ΔΠΧ. Οι επιχειρήσεις συνεργάτες μας είναι: Πάροχοι εκπαιδευτικών και λοιπών υπηρεσιών για Γλωσσικά και Ακαδημαϊκά προγράμματα (Πανεπιστήμια-Κολλέγια-Σχολεία), ξενοδοχεία ,τουριστικοί πράκτορες , τουριστικά γραφεία, συστήματα κρατήσεων GDS, Online συστήματα κρατήσεων, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες μεταφορών, ξεναγοί συνοδοί, δημόσιες υπηρεσίες(π.χ. στα πλαίσια έκδοσης βίζας), τέλος πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής για την προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων, πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μηχανογράφησης, νομικών υπηρεσιών ή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας τεχνικό υπηρεσιών ιστοσελίδας.

Η Α.Ν. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. λαμβάνει φυσικά, τεχνικά (κρυπτογράφηση) και οργανωτικά μέτρα ώστε τα ΔΠΧ να τηρούνται με ασφάλεια., εκπαιδεύοντας σχετικά το προσωπικό μας και περιορίζοντας την πρόσβαση σε αυτά μόνο σε όσους εργαζόμενους και συνεργάτες, αυτή είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας. Τέλος διατηρούμε τα ΔΠΧ μόνο για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από το νόμο και την μεταξύ μας σύμβαση και μετά τα καταστρέφουμε ή τα διαγράφουμε

Έχετε την δυνατότητα να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως ότι ασκείται τα παρακάτω δικαιώματα με την προϋπόθεση ότι δεν προσκρούουν σε συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου π.χ φορολογικές ή δεν αποτρέπουν την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης

Δικαίωμα πρόσβασης στα ΔΠΧ Δικαίωμα διόρθωσης των ΔΠΧ Δικαίωμα διαγραφής των ΔΠΧ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας  των ΔΠΧ Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία  των ΔΠΧ Δικαίωμα στη φορητότητα των ΔΠΧ Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας των ΔΠΧ

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2015/679/ΕΕ και αρμόδια για τις διαφορές σε σχέση με τα ΔΠΧ είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Κάθε επικοινωνία με την Α.Ν. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. για πληροφορίες δήλωση και άσκηση των δικαιωμάτων παρακαλούμε απευθύνεστε στο email: study@studytours.gr τηλέφωνο +3-.210.61.20.616