Αποφθέγματα για επιτυχία! | Study Tours

Αποφθέγματα για επιτυχία!

Αποφθέγματα για επιτυχία!

Οι μαθητές δεν είναι ξένοι σε καταστάσεις υψηλού άγχους. Την στιγμή που μπαίνεις στον πραγματικό κόσμο, γρήγορα γίνεται αντιληπτό ότι η ζωή θα έχει και τα πάνω και τα κάτω της! Η πρακτική εργασία δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν και η πρακτική άσκηση παρέχει στους σπουδαστές έναν εξαιρετικό τρόπο να μάθουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μέσα σε μια βιομηχανία, δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Οτιδήποτε έχει σκοπό να σας διδάξει, θα απαιτήσει ευελιξία, ανάπτυξη και προσαρμοστικότητα. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα διασκεδαστική, αλλά είναι πάντοτε ευεργετική.

Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχουν ημέρες που αναρωτιέστε πού βρίσκεστε, τι κάνετε και γιατί είστε εκεί. Εδώ είναι 10 αποφθέγματα που έχουμε συγκεντρώσει για να σας κρατήσουμε εμπνευσμένους και παρακινημένους στις όχι και τόσο καλές μέρες της πρακτικής σας άσκησης.

  • “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.”Steve Jobs
  • “The only person you are destined to become is the person you decide to be.”Ralph Waldo Emerson
  • “Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.”Swami Sivananda
  • “Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.”Robert Louis Stevenson
  • “Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again.”Richard Branson
  • “Always remember, your focus determines your reality.”George Lucas
  • “Persistence is very important. You should not give up unless you are forced to give up.”Elon Musk
  • “If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”Martin Luther King, Jr.
  • “Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing.”Abraham Lincoln
  • “Before success comes in any man’s life, he is sure to meet with much temporary defeat, and, perhaps, some failure. When defeat overtakes a man, the easiest and most logical thing to do is to quit. That is exactly what the majority of men do. More than five hundred of the most successful men this country has ever known told the author their greatest success came just one step beyond the point at which defeat had overtaken them.”Napoleon Hill