Εισαγωγή σε Βρετανικά Πανεπιστήμια

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
 
Ακαδημαϊκά προγράμματα προετοιμασίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Μεγάλης Βρετανίας, για σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει ή επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία και να συνεχίσουν σε προπτυχιακό επίπεδο, σε σπουδές του ενδιαφέροντός τους.

Σε μαθητές από 14 ετών – για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα τους και επιθυμούν να αποκτήσουν τυπικά προσόντα υποχρεωτικής εκπαίδευσης για μετέπειτα εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Μεγάλης Βρετανίας.

Σε μαθητές από 18 ετών – για όσους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα τους και επιθυμούν να αποκτήσουν τυπικά ή επιπλέον προσόντα εισαγωγής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία.

Mature Students
Ποιοι χαρακτηρίζονται ως ‘Mature Students’

Mature Student είναι οποιοσδήποτε είναι μεγαλύτερος από 21 ετών και δε συνέχισαν τις σπουδές τους αμέσως μετά το σχολείο ή το κολέγιο και είναι 21 ετών κατά την 1η Οκτωβρίου του έτους έναρξης των πανεπιστημιακών σπουδών τους. 
Πολλοί μπορεί να έχουν αυτό το κενό στη συνέχιση των σπουδών τους λόγω εθελοντισμού και για να ταξιδέψουν σε διάφορες χώρες (gap years), ενώ περίπου το 40% των mature students είναι άνω των 30 ετών και έχουν εργασιακή εμπειρία, οικογένειες ή άλλες οικονομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις.
Πολλά πανεπιστήμια θεωρούν ως ικανοποιητικό προσόν εισαγωγής μόνο την εργασιακή εμπειρία, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να ζητήσουν Access to Higher Education Course Certificate ή A-Levels ή άλλα προσόντα, κατά περίπτωση, ανάλογα με το επιθυμητό πρόγραμμα σπουδών.

Εισαγωγή

Τα AS (Advanced Subsidiary) και A (Advanced) Levels του Qualifications and Credit Framework (QCF) (Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Αγγλίας) επικεντρώνονται στις παραδοσιακές δεξιότητες μάθησης. Συνήθως χρειάζονται ένα ή δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν πλήρως, κατά περίπτωση. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών μαθημάτων, αλλά και ορισμένα πρακτικά (σχετικά με εργασία) μαθήματα.
Τα AS και Α Levels βρίσκονται στο επίπεδο 3 του Qualifications and Credit Framework (QCF) (Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Αγγλίας). Το πλαίσιο πιστοποίησης προσόντων δείχνει πώς διαφορετικοί τύποι προσόντων συγκρίνονται, όσον αφορά τις απαιτήσεις που τίθενται στους μαθητές.

Τι περιλαμβάνει 

Σύμφωνα με την ισχύουσα κυβερνητική πολιτική, το επίπεδο πιστοποίησης AS Level αποτελεί πλέον ένα αυτόνομο προσόν. To επίπεδο AS Level προηγείται του επιπέδου των A Levels, και μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει ως ανεξάρτητη επιλογή πιστοποίησης προσόντων. Στο τέλος του έτους της προετοιμασίας για το AS Level, υπάρχουν 2 επιλογές:
•    Να δώσει κανείς εξετάσεις για το AS Level ως το τελικό πιστοποιητικό του
Ή
•    Να συνεχίσει στο δεύτερο έτος και να προχωρήσει για την πιστοποίηση σε επίπεδο A Level

Α Levels
Τα Α Levels ολοκληρώνονται σε 2 χρόνια και οι μαθητές δεν χρειάζεται πλέον να δώσουν εξετάσεις σε επίπεδο πιστοποίησης AS Level προκειμένου να τους απονεμηθεί το επίπεδο πιστοποίησης A Level. Οι μαθητές που επιτυγχάνουν στο επίπεδο AS Level και συνεχίζουν στο επίπεδο A Level θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο σύνολο της εξεταζόμενης ύλης που αφορά το επίπεδο Α Level. Δεν προσμετράτε πλέον καμία βαθμολογία εξετάσεων του επιπέδου AS Level στη βαθμολογία των εξετάσεων για το επίπεδο Α Level.

Extended Project Qualification (EPQ)
Αυτή η επιπλέον πιστοποίηση μπορεί να ληφθεί κατά τη διάρκεια του AS Level, και απαιτεί από τον μαθητή να επιλέξει ένα θέμα που τον ενδιαφέρει, να ολοκληρώσει μια εργασία ή ένα ερευνητικό έργο για το θέμα αυτό και να το παρουσιάσει. Το EPQ ισοδυναμεί σε αξία με μισό Α Level, και απαιτεί από τους μαθητές να επιδείξουν σε επαρκή βαθμό ικανότητες στον σχεδιασμό, στην προετοιμασία, την έρευνα και την ανεξάρτητη εργασία. Το EPQ κερδίζει έξτρα πόντους UCAS, εκτιμάται ιδιαίτερα από τα πανεπιστήμια και συνιστάται σε κάθε μαθητή που σκοπεύει να κάνει αίτηση για σπουδές στην Oxford ή στο Cambridge.

Ποιος μπορεί να δώσει Α Levels

Οι περισσότεροι μαθητές δίνουν για το AS και το A Level μόλις ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο λύκειο (GCSEs) καθώς τα Α Levels αποτελούν τον κλασικό τρόπο εισαγωγής των μαθητών της Μεγάλης Βρετανίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τι προσφέρει 
Τα A Levels προσδιορίζουν και αξιολογούν την απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων καθώς και την κριτική σκέψη που θα χρειαστούν οι μαθητές οι οποίοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε προπτυχιακές σπουδές σε ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα –στις περισσότερες περιπτώσεις– στην ίδια κατεύθυνση και στον ίδιο κλάδο σπουδών που είχαν επιλέξει, και παρέχουν ένα ισχυρό θεμέλιο για τις περαιτέρω ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους σπουδές και για την επαγγελματική τους απασχόληση.
Θέτει μια σταθερή και διεθνώς συγκρίσιμη σειρά ακαδημαϊκών μαθημάτων για σπουδαστές μετά την ηλικία των 16 χρόνων για την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της κριτικής τους σκέψης.
Επίσης, επιτρέπει στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου να προσδιορίσουν με ακρίβεια το επίπεδο των επιδόσεων των μαθητών και παρέχει ένα σημείο αναφοράς της ακαδημαϊκής ικανότητας των σπουδαστών για τους εργοδότες.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ακολουθείται ο επίσημος τρόπος αξιολόγησης μέσω εξετάσεων. Άλλοι τρόποι αξιολόγησης, όπως εργασίες, παρουσιάσεις, είναι πιθανοί εφόσον θεωρηθούν αναγκαίοι.

Εισαγωγή

Το International Baccalaureate Diploma (Διεθνές Απολυτήριο) είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που αφορά ένα ειδικό σύστημα αξιολόγησης των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του λυκείου, προκειμένου να τους προετοιμάσει αποτελεσματικά για ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων σπουδών στο εξωτερικό. Το International Baccalaureate Diploma είναι ισότιμο και αντίστοιχο του ελληνικού Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο από κολέγια και πανεπιστήμια όλου του κόσμου.

Τι περιλαμβάνει

Κατά τη διάρκεια του διετούς προγράμματος σπουδών κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (οι τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου), οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν 6 μαθήματα επιλογής από 6 διαφορετικά επιστημονικά πεδία και επιπλέον κοινά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις. Από τα παραπάνω 6 επιστημονικά πεδία, οι υποψήφιοι μελετούν 3 υποχρεωτικά μαθήματα (μητρική γλώσσα, ξένη γλώσσα και Μαθηματικά) και 3 μαθήματα επιλογής τους από τους τομείς των κοινωνικών, πειραματικών και καλλιτεχνικών επιστημών. Στα μαθήματα αυτά εξετάζονται στο τέλος της διετίας συμμετέχοντας σε διεθνείς εξετάσεις. Τα θέματα ορίζονται και βαθμολογούνται από τον διεθνή οργανισμό International Baccalaureate Organization (IBO).

Τι προσφέρει

Σε αυτό το δομημένο πλαίσιο, το ΙΒ προσφέρει μεγάλη ευελιξία λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των σπουδαστών. Μέσα από προσεκτική επιλογή μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Ανεξάρτητα από την επιλογή μαθημάτων, όλοι οι μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν πώς συνδέονται μεταξύ τους οι 6 μεγάλες θεματικές ενότητες, να μελετήσουν κάθε μάθημα από διεθνή σκοπιά, να αναπτύξουν κριτική σκέψη στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, να αναλύσουν ένα θέμα με ιδιαίτερη λεπτομέρεια σε ανεξάρτητη έρευνα (περίπου 4.000 λέξεις), και τέλος οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσω ενός προγράμματος εθελοντικής εργασίας και δημιουργικότητας της επιλογής τους, διαρκείας 50 ωρών.

Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται με διάφορους τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της εργασίας των μαθητών και από εξεταστές εκτός του σχολείου και από εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η εσωτερική αξιολόγηση, από το σχολείο ή από τον καθηγητή του μαθητή, μετράει συνήθως σε ποσοστό 20% με 30% στην αξιολόγηση του μαθήματος, αλλά μπορεί να μετράει ακόμα και σε ποσοστό 50% σε ορισμένα μαθήματα τέχνης. Η αξιολόγηση αυτή καθεαυτή υποβάλλεται σε προσεκτική εξέταση και έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι ένα συγκεκριμένο και κοινό πρότυπο αξιολόγησης εφαρμόζεται ακριβοδίκαια στις εργασίες όλων των μαθητών διεθνώς. Όλες οι μαθητικές εργασίες, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο πηγαίνει κάποιος, υπόκεινται στις ίδιες αρχές αξιολόγησης.

Εισαγωγή

Το Foundation Course απευθύνεται σε μαθητές που έχουν τελειώσει το λύκειο αλλά έχουν συμπληρώσει λιγότερα από 13 χρόνια συνολικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να αποκτήσουν προπτυχιακό τίτλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Foundation Course είναι ένα ετήσιο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές που δεν έχουν ακολουθήσει το αγγλικό σύστημα εκπαίδευσης, και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί σε προπτυχιακές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία.
Το Foundation Course λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα ήδη αποκτηθέντα προσόντα του ενδιαφερόμενου σπουδαστή και στα πιστοποιητικά και τα προσόντα που απαιτούνται από τα βρετανικά πανεπιστήμια ως προϋπόθεση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τι περιλαμβάνει

Τα Foundation Courses περιλαμβάνουν μια σειρά μαθημάτων ανάλογα με τον κλάδο που προτίθεται να ακολουθήσει κάποιος υποψήφιος σπουδαστής, αλλά φροντίζουν και για τη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου του σπουδαστή, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (IELTS) και ενδυνάμωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στη μελέτη (Academic Study Skills).

Τι προσφέρει

Τα Foundation Courses έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις μαθησιακές ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να βελτιώνουν το γλωσσικό επίπεδο στην αγγλική γλώσσα, καθώς και να εξοικειώνουν τους υποψηφίους με τη ζωή και την κουλτούρα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
Τα Foundation Courses μπορούν να προετοιμάσουν υποψηφίους που ενδιαφέρονται για σπουδές σε διάφορους τομείς: χρηματοοικονομικά, πληροφορική, νομική, τέχνες και σχέδιο, κοινωνικές επιστήμες, φυσικές επιστήμες και φαρμακολογία, ανθρωπιστικές επιστήμες κ.ά.
Συγκεκριμένοι εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν υπηρεσίες Foundation και συνεργάζονται με συγκεκριμένα πανεπιστήμια και εγγυώνται τη μετάβαση στο πρώτο έτος σπουδών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Foundation Course, δίνοντας έτσι στους υποψηφίους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις βιβλιοθήκες, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις εστίες και τον λοιπό εξοπλισμό του εκάστοτε πανεπιστημίου, αλλά και να εξοικειωθούν με τον τρόπο ζωής και το νέο περιβάλλον.

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος σπουδαστής, παρουσιάσεις, έρευνα (όπου απαιτείται), portfolio (όπου απαιτείται), και εξετάσεις IELTS για την πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Όλοι οι βαθμοί και οι προϋποθέσεις εισαγωγής που απαιτούνται εξαρτώνται από το εκάστοτε πανεπιστήμιο.

Εισαγωγή

To Access to Higher Education Diploma είναι ένα πιστοποιητικό που προετοιμάζει σπουδαστές χωρίς τα κλασικά προσόντα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, όπως Πανελλήνιες εξετάσεις, A-Levels, I.B., Foundation Courses, για να μπορέσουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τα προγράμματα Access to Higher Education προσφέρονται από κολέγια και πανεπιστήμια στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία και αφορούν πολλούς τομείς μαθημάτων: νοσηλευτική, κοινωνικές επιστήμες, νομική, σχέδιο και τέχνες.

Τι περιλαμβάνει

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βασικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, με ελάχιστο αριθμό τα 3 μαθήματα, ενώ ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων καθορίζεται ανάλογα με την κατεύθυνση. To Access to Higher Education Diploma αποτελεί ιδανική επιλογή για ενηλίκους καθώς δεν υπάρχει ανώτατο ηλικιακό όριο που να περιορίζει τη συμμετοχή κάποιου υποψηφίου στα συγκεκριμένα προγράμματα.
Το πρόγραμμα βοηθάει τους σπουδαστές να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να εκπαιδευτούν στον τρόπο εκπαιδευτικής ανάλυσης μαθημάτων, και φυσικά στην απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων – όλα αυτά εναρμονισμένα με την προετοιμασία για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Ακαδημαϊκή και διδακτική υποστήριξη παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Επίσης προσφέρονται βοήθεια και συμβουλές για την αίτηση στο πανεπιστήμιο μέσω του συστήματος UCAS.
Ποικίλες εκπαιδευτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών και της ομαδικής εργασίας είτε σε μικρές είτε σε μεγάλες ομάδες.
Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετούν αρκετές ώρες εκτός τάξης, με σκοπό να προλαβαίνουν τις αυστηρές προθεσμίες παράδοσης των εργασιών και να εξοικειωθούν με τη μαθησιακή διαδικασία σε αυτό το εντατικό πρόγραμμα.
Στο τέλος του προγράμματος απονέμεται πιστοποιητικό με τίτλο «Access to HE», και στη συνέχεια ο τίτλος του προγράμματος που έχει ολοκληρωθεί.

Τι προσφέρει

Το Access to Higher Education (HE) Diploma οδηγεί στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού το οποίο προετοιμάζει τον σπουδαστή για σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου.
Τα περισσότερα προγράμματα Access to Higher Education (HE) Diploma ολοκληρώνονται σε έναν χρόνο. Επιπλέον, όποιος το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει είτε part-time σε 2 ή και σε περισσότερα έτη, ή εξ αποστάσεως, ή μόνο σε απογευματινά τμήματα.
Το Access to HE Diploma είναι ευρέως διαδεδομένο και είναι αναγνωρισμένο από τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, και πολλά από αυτά ενθαρρύνουν τους σπουδαστές των προγραμμάτων Access to HE να αποστέλλουν αιτήσεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών με γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις, με διαγωνίσματα και με εξετάσεις. Για να αποκτήσει κάποιος το πιστοποιητικό Access to Higher Education (HE) Diploma χρειάζεται να επιτύχει 60 μονάδες με ελάχιστο όριο τις 45 μονάδες στο Επίπεδο 3 του Qualifications and Credit Framework (QCF) (Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Αγγλίας).

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ


Foundation Courses - International Incorporated Masters

Leicester International Pathway College (LIPC), Leicester

18+
από € 4100.00
Σχολείο:  To LIPC βρίσκεται στην καρδιά των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου του De Montfort.
Τοποθεσία:  Το Leicester είναι 10η μεγαλύτερη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο κέντρο της Αγγλίας
Μαθήματα:  Προγράμματα προετοιμασίας μεταπτυχιακών σπουδών.
Διαμονή/Διατροφή:  Διαμονή σε φοιτητικές εστίες, διαμέρισμα ή σπίτι. Ιδιωτικό ή κοινόχρηστο μπάνιο/τουαλέτα. Χωρίς διατροφή.
Ψυχαγωγία:  Ελεύθερο πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.
από € 6000.00
Σχολείο:  To LIPC βρίσκεται στην καρδιά των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου του De Montfort.
Τοποθεσία:  Το Leicester είναι 10η μεγαλύτερη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο κέντρο της Αγγλίας
Μαθήματα: Προγράμματα προετοιμασίας πανεπιστημιακών σπουδών.
Διαμονή/Διατροφή: Διαμονή σε φοιτητικές εστίες, διαμέρισμα ή σπίτι. Ιδιωτικό ή κοινόχρηστο μπάνιο/τουαλέτα. Χωρίς διατροφή.
Ψυχαγωγία: Ελεύθερο πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.

Foundation Courses - International First Year

Leicester International Pathway College (LIPC), Leicester

18+
από € 15000.00
Σχολείο:  To LIPC βρίσκεται στην καρδιά των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου του De Montfort.
Τοποθεσία:  Το Leicester είναι 10η μεγαλύτερη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο κέντρο της Αγγλίας
Μαθήματα:   Προπαρασκευαστικά προγράμματα μαθημάτων και πρώτος χρόνος πτυχιακών σπουδών
Διαμονή/Διατροφή:  Διαμονή σε φοιτητικές εστίες, διαμέρισμα ή σπίτι. Ιδιωτικό ή κοινόχρηστο μπάνιο/τουαλέτα. Χωρίς διατροφή.
Ψυχαγωγία:  Ελεύθερο πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.
από € 29662.00
Σχολείο:  Ένα από το κορυφαία κολλέγια της Μ. Βρετανίας με εξαιρετικές εγκαταστάσεις στα 27 συνολικά κτήρια που διαθέτει.
Τοποθεσία:  Η περίφημη Πανεπιστημιούπολη με την επιβλητική αρχιτεκτονική της, 2 περίπου ώρες ΒΔ του Λονδίνου.
Μαθήματα:  Προγράμματα προετοιμασίας πανεπιστημιακών σπουδών.
Διαμονή/Διατροφή:  Διαμονή σε φοιτητικές εστίες ή οικογένεια. Ιδιωτικό ή κοινόχρηστο μπάνιο/τουαλέτα. Επιλογή γεύματος: Με ημιδιατροφή ή χωρίς διατροφή.
Ψυχαγωγία:  Οργανωμένες δραστηριότητες από το σχολείο (προαιρετικά) ή δημιουργήστε ελεύθερα το δικό σας πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.

International Baccalaureate

Cambridge Arts & Science College, Canterbury

16+
από € 38665.00
Σχολείο:  Στην καρδιά της πόλης του Canterbury, ένα παραδοσιακό κολλέγιο με σύγχρονα εργαστήρια & τρόπο διδασκαλίας.
Τοποθεσία:   Γνωστό και ως ο Κήπος της Αγγλίας, στα ΝΑ παράλια της Αγγλίας, 90' με το τρένο από το Λονδίνο.
Μαθήματα:   Προγράμματα προετοιμασίας International Baccalaureate Diploma για πανεπιστημιακές σπουδές.
Διαμονή/Διατροφή:   Προγράμματα προετοιμασίας για πανεπιστημιακές σπουδές.
Ψυχαγωγία:  Οργανωμένες δραστηριότητες από το σχολείο ή δημιουργήστε ελεύθερα το δικό σας πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.
από € 38665.00
Σχολείο:  Στην καρδιά της πόλης του Canterbury, ένα παραδοσιακό κολλέγιο με σύγχρονα εργαστήρια & τρόπο διδασκαλίας.
Τοποθεσία:   Γνωστό και ως ο Κήπος της Αγγλίας, στα ΝΑ παράλια της Αγγλίας, 90' με το τρένο από το Λονδίνο.
Μαθήματα:  Προγράμματα προετοιμασίας για A LEVELS και εξειδικευμένα προπαρασκευαστικά προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών.
Διαμονή/Διατροφή:  Διαμονή σε φοιτητικές εστίες ή οικογένεια. Ιδιωτικό μπάνιο/τουαλέτα. Επιλογή γεύματος: Πλήρης διατροφή ή χωρίς διατροφή.
Ψυχαγωγία:  Οργανωμένες δραστηριότητες από το σχολείο ή δημιουργήστε ελεύθερα το δικό σας πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.
από € 38665.00
Σχολείο:  Στην καρδιά της πόλης του Canterbury, ένα παραδοσιακό κολλέγιο με σύγχρονα εργαστήρια & τρόπο διδασκαλίας.
Τοποθεσία:   Γνωστό και ως ο Κήπος της Αγγλίας, στα ΝΑ παράλια της Αγγλίας, 90' με το τρένο από το Λονδίνο.
Μαθήματα:   Προγράμματα προετοιμασίας για πανεπιστημιακές σπουδές.
Διαμονή/Διατροφή:  Στην καρδιά της πόλης του Canterbury, ένα παραδοσιακό κολλέγιο με σύγχρονα εργαστήρια & τρόπο διδασκαλίας.
Ψυχαγωγία:  Οργανωμένες δραστηριότητες από το σχολείο ή δημιουργήστε ελεύθερα το δικό σας πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.
από € 49452.00
Σχολείο:  Ένας διακεκριμένος πάροχος εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Αγγλίας σε ένα ολοκαίνουριο και σύγχρονο campus.
Τοποθεσία:  Στην καρδιά του Cambridge, μία από τις πιο φημισμένες Πανεπιστημιουπόλεις του κόσμου.
Μαθήματα:  Προγράμματα προετοιμασίας για A LEVELS και εξειδικευμένα προπαρασκευαστικά προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών.
Διαμονή/Διατροφή:  Διαμονή σε φοιτητικές εστίες ή οικογένεια. Ιδιωτικό μπάνιο/τουαλέτα. Επιλογή γεύματος: Πλήρης διατροφή ή χωρίς διατροφή.
Ψυχαγωγία:  Οργανωμένες δραστηριότητες από το σχολείο ή δημιουργήστε ελεύθερα το δικό σας πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.
από € 49452.00
Σχολείο:  Ένας διακεκριμένος πάροχος εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Αγγλίας σε ένα ολοκαίνουριο και σύγχρονο campus.
Τοποθεσία:  Στην καρδιά του Cambridge, μία από τις πιο φημισμένες Πανεπιστημιουπόλεις του κόσμου.
Μαθήματα:  Προγράμματα προετοιμασίας για πανεπιστημιακές σπουδές
Διαμονή/Διατροφή:  Διαμονή σε φοιτητικές εστίες ή οικογένεια. Ιδιωτικό μπάνιο/τουαλέτα. Επιλογή γεύματος: Πλήρης διατροφή ή χωρίς διατροφή.
Ψυχαγωγία:  Οργανωμένες δραστηριότητες από το σχολείο ή δημιουργήστε ελεύθερα το δικό σας πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.
από € 52924.00
Σχολείο:  Στην καρδιά του Λονδίνου, στο Bloomsbury, ένα φημισμένο κολλέγιο με σύχγρονες εγκαταστάσεις.
Τοποθεσία:  Η πρωτεύουσα της Μ. Βρετανίας και κορυφαίος εκπαιδευτικός αλλά και τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.
Μαθήματα:   Προγράμματα προετοιμασίας πανεπιστημιακών σπουδών
Διαμονή/Διατροφή:  Διαμονή σε φοιτητικές εστίες ή οικογένεια. Ιδιωτικό μπάνιο/τουαλέτα. Επιλογή γεύματος: Πλήρης διατροφή ή χωρίς διατροφή.
Ψυχαγωγία:  Οργανωμένες δραστηριότητες από το σχολείο ή δημιουργήστε ελεύθερα το δικό σας πρόγραμμα περιηγήσεων και ψυχαγωγίας.