ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Intensive Course
did deutsch-institut, Berlin
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ